Rederiselskap: Hvalfangeraktieselskapet Africa, Tønsberg

Tilbake til søk
Eier Hvalfangeraktieselskapet Africa,
Etablert 1924-11-11
Sted Tønsberg
Land Norge
Formål

Hvalfangst og fraktfart

Disponent
Tidligere navn

I 1924:
Representantskap
: Konsul Finn Bugge. Brukseier Ragnvald Berg. Kaptein S. Foyn Bruun. O. r. sakfører O. B, Fuhr.
Disponenter: Waalman & Bugge.
Selskapets anlegg består av: Landstasjon i Walvis Bay, leiet for 4 år, årlig leie £ 1.800. Videre er leiet som transportskip tankbåten THOR MINOR, 2.750 tdw, bygget 1888. leiesum kr. 14.000 pr. måned. 
Selskapet eier følgende skip: Seilskip LYNGØ, 2.750 tdw (b 1890), DS/Hvb WINDHUK (ex SEMLA) (b. 1909), DS/Hvb WALVIS (ex SONJA).(b. 1910), DS/Hvb MOSEL (b. 1908), DS/Hvb T. H. DAHL (b.  1910), 
DS/Hvb T. H. DAHL forliste i april 1924 (innkjøpspris var 140.000 kr, assuransen var 210.000). Som erstatning er innkjøpt DS/Hvb KLO II, 174 br. ton, bygget av stål i 1912, pris kr. 175.000. DS/Hvb WALVIS solgt i april 1924 til Danmark for kr. 240.000. I stedet er leid en av «Hektor»s nye store hvalbåter, WEDDEL til en leiesum av kr. 60.000.
Pr. mars 1924 meddeles at selskapet har solgt sin oljeproduksjon for 1924 til en pris av £ 36 for nr. 0—1, £ 33 for nr. 2, £ 30, for nr. 3 og £ 27 for nr. 4, Fangsten begynte 1. juni 1924 og pr. 16. s. m. meldes 800 fat olje og 500 sekker guano. Pr. 30. juli meldes 4 300 fat olje og 2 500 sekker guano. Samtidig meldes at selskapets 4de båt WINDHUK er fremme og begynner fangsten. Pr. 6. august meldes 5.300 fat og pr. 13. august 6.300 fat og 4.300 sekker guano.

Innkjøpt av Bjarne Gundersen i juni 1930. Kortere tid var Fritdjof Bettum disponent (1933) før i 1936 selskapet fik Harald Waalman som disponent og selskapet var tilbake i Tønsberg
Flyttet senere til Sandefjord.

Ingen bilder er lagret for dette rederiselskapet

Følgende skip er lenket til rederiselskapet:

Navn Bygget Innkjøpt Avhendet Bilder Type Disponent
PERTH 1895/11 1928 1930 1 DS/FLK Hvalfangeraktieselskapet Africa, Tønsberg
GUN 7 1919/08 1930 0 DS/HVB Hvalfangeraktieselskapet Africa, Tønsberg
GUN 2 1912/07 1912 1913 0 DS/HVB A/S Atlas
WALVIS 1910/03 1910 1924 3 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
GUN 3 1912/07 1912 1912 0 DS/HVB Peder Johannessen
GUN 4 1911/10 1911 1912 1 DS/HVB Hvalfangerselskapet Nor
WINDHOVER 1911 1911 1916 3 DS/HVB Aktieselskapet Odd
PERTH 1895/11 1912 1916 2 DS/FLK A/S Western Australia Whaling 
GUN 8 1922/10 1922 1923 1 DS/HVB A/S Tønsbergs Hvalfangeri
PERTH 1895/11 1920 1928 4 DS/FLK Hvalfanger-A/S Vestfold
GUN 6 1916/10 1936 1942 1 DS/HVB Sevilla Whaling Co. Ltd. (Chr. Salvesen & Co.), Leith, Skottland
WINDHAM 1916/10 1916 1929 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
READY 1897/03 1911 1918 9 DS/FLK Dominion Whaling Ltd., Sandefjord
GUN 7 1919/08 1921 1930 2 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
   
https://www.sandefjordshistorie.no