Rederiselskap: A/S Sandefjords Hvalfangerselskab

Tilbake til søk
Eier Firma Peder Bogen
Etablert 1906-07-30
Sted Sandefjord
Land Norge
Formål

Formål: Hvalfangst. Fangstfeltet var rundt Syd -Georgia og konsesjonens hadde varighet til 1928. Sesongen for fangst var satt til oktober til juni.

Disponent
Tidligere navn

Sandefjords Hvalfangerselskap var eiet av selskapene "Norrøna" og "Suderø" med en eierandel på 50% hver. Stiftet: 30. august 1906. Telegramadresse: Bogen, Sandefjord. Selskapet ble stiftet av Peder Bogen. I august 1914 døde Peder Bogen og driften av selskapene ble overtatt av Johan Rasmussen og Alex. Lange som disponenter.
Fra beretningen fra generalfosamlingen firnner man følgende: "På generalforsamlingen i A/S Sandefjords Hvalfangerselskab den 29. januar besluttet man at utskille dette selskap som et selvstendig foretagende. A/S Sandefjords Hvalfangerselskabs kapital blev forhøyet fra kr. 800.000 til kr. 1.200.000"
Selskapets anlegg bestod av en landstasjon med spekkokeri, kjøttkokeri og guanofabrikk. I tillegg dampskip FRIDTJOF NANSEN (2.190 brt., bygget 1881), seilskip FULWOOD (2.176 brt. b. 1881), bokført for kr. 410.299 og tre fangstbåter (2 fra 1908 og 1 fra 1911), bokført for kr. 250.000, Transportskipet FRIDTJOF NANSEN og FULWOOD var bokført for kr. 399.200, tilsammen kr. 999.499. Selskapet Sandefjords Hvalfangerselskap ble skilt ut fra selskapene "Norrøna" og "Suderø" i 1916 som selvstendig selskap.
I årene 1917 til 1919 var det dårlig fangst, og i 1920 ga Chr. Nielsen opp fangsten fra stasjonen i New Fortuna Bay og selskapet A/S Ocean og Sandefjords Hvalfangstselskap slått sammen. Samme år ble Hvalfangerselskapet Vestfold stiftet og
begge de andre selskapene ble fusjonert med dette med det felles navn; Hvalfanger-A/S Vestfold. Johan Rasmussen og Alex. Lange hadde de fleste aksjer

 

Ingen bilder er lagret for dette rederiselskapet

Følgende skip er lenket til rederiselskapet:

Navn Bygget Innkjøpt Avhendet Bilder Type Disponent
SAMSON 1908/08 1908 1920 1 DS/HVB A/S Sandefjords Hvalfangerselskab
PELIKAN 1909/10 1920 1923 0 DS/HVB A/S Sandefjords Hvalfangerselskab
HERKULES (ref Lloyds reg) 1908/09 1908 1914 1 DS/HVB A/S Sandefjords Hvalfangerselskap
FRIDTJOF NANSEN II 1881/08 1907 1914 2 DS A/S Sandefjords Hvalfangerselskap
HIDALGO 1912/04 1912 1913 2 DS/HVB A/S Capella, Sandefjord
MORELOS 1912/04 1912 1913 1 DS/HVB A/S Capella Whaling Co.
HIDALGO 1912/04 1914 1919 3 DS/HVB A/S Capella Whaling Co.
NORRØNA II 1911/04 1913 1914 3 DS/HVB A/S Sandefjords Hvalfangerselskap
   
https://www.sandefjordshistorie.no