Hjørnestensbedrift er en bedrift som er stor i forhold til det samfunnet den ligger i og er derfor avgjørende for sysselsetting og utvikling av lokalsamfunnet.

Kilde: Store norske leksikon.

 • A/S Framnæs mekaniske Værksted
    Bilder i undergrupper: 281

 • Jahres Fabrikker AS
    Bilder i undergrupper: 131

 • Jotun AS
    Bilder i undergrupper: 154

 • Vera Fabrikker AS
    Bilder i undergrupper: 47

 • Grans bryggeri
    Bilder i undergrupper: 13

   
https://www.sandefjordshistorie.no