Sandar Fabrikker AS (SAFA) ble stiftet 11.11.1935 av Kosmos AS.
Det første styret bestod av Anders Jahre (formann) og medlemmene Foyn Bruun og Sigurd Kloumann, med Frithjof Bettum som suppleant.

Avsetning av hvaloljen var begrenset til herdningsindustri i Europa da det var kun en fabrikk i Norge på den tid, DeNoFa i Fredrikstad. Med en økende etterspørsel etter spisefett i Europa så Anders Jahre en gyllen mulighet til å opprette en levedyktig industri i Sandefjord.
Fram mot 2. verdenskrig gikk etterspørselen og derved produksjonen nedover. Det var blåhvalen som var hovedkilden til spisefett, men også spermhval ble fanget. Oljen fra spermhvalen var ikke egnet til spisefett, og i 1939 tok Anders Jahre initiativ til å opprette en egen fabrikk til å utnytte denne spermoljen som et råstoff. Dermed ble Jahres Kjemiske Fabrikker A/S (JaKeFa) stiftet. Byggingen ble startet i 1939.

Les mer

Teknisk Direktør Tholeif Arentz ved Sandar Fabrikker ble også tekn. direktør ved den nye fabrikk. Produkter fra denne bedrift var i hovedsak fettalkoholer som ble videreforedlet til hjelpemidler i tekstil og pels- og lærindustrien. Etter 2. verdenskrig slutt var det en vanskelig oppgave å bygge opp igjen industrien i Europa. Men heldigvis ble Sandar Fabrikker AS tilgodesett med økonomisk bidrag fra USA gjennom "Marshall"-hjelpen. Et "skreddersydd" fraksjoneringstårn til å destillere fettsyrer fra hvalolje ble montert og tatt i bruk februar 1952. Dette var det eneste slag i Europa og ga SAFA en unik posisjon i fettsyremarkedet.
Etter hvert ble det utviklet flere og nye fettsyretyper til mange ulike anvendelser. Her kan nevnes anvendelser i bildekkproduksjon, i diverse vaskemidler, i papirindustrien, ved mineralflotasjon og innen kosmetikk som de vesenligste. I 1963 ble SAFA AS og JaKeFa AS slått sammen til Jahres Fabrikker AS (JAFA AS). På 1960-tallet ble det fanget mindre og mindre hval i Antarktis og i 1968 ble denne fangst avviklet.


Nytt råstoff måtte skaffes til produksjon av spisefett og fiskeolje ble her valgt. Loddeolje og sildeolje var her godt egnet. Fabrikken ble oppgradert teknologisk og nye produkter utviklet. På 1970-tallet fikk de tradisjonelle lær- og pelsindustrier og tekstilindustrier i Skandinavia større konkurranse enn tidligere og måtte legge om sin produksjon. JAFA tok konsekvensen av dette og la ned sin produksjon av de tekniske hjelpemidler hertil i 1973. Etter skiftende perioder og utfordringer startet "Hydro-perioden" i 1988. Norsk Hydro hadde vist interesse for omega-3-fettsyrer, men de kjente ikke mye til råstoffet fiskeolje og produksjonsprossene, og ønsket seg således en bedrift med denne kunnskap. Norsk Hydro overtok således JAFA, og stifteren KOSMOS var dermed ute av bildet.
Ovenstående er et forkortet sammendrag av Tore Gjone Møllers historie om Sandar Fabrikker, Jahres Kjemiske Fabrikker og Jahres Fabrikker datert 21.10.2010.

Kilde: Klaveness, Thor, Jahres Fabrikker as 1935 - 1985

 • Totalt bilder i artikkelen: 5

  Historien fortalt av Tore Gjone Møller

 • Totalt bilder i artikkelen: 33

  Bygninger

 • Totalt bilder i artikkelen: 20

  Produksjonsutstyr

 • Totalt bilder i artikkelen: 18

  Bombefly skutt ned i 1944

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  Branner Jahres Fabrikker

 • Totalt bilder i artikkelen: 12

  Transportmateriell

 • Totalt bilder i artikkelen: 39

  En æra er over

   
https://www.sandefjordshistorie.no