For å skille områder i og utenfor sentrum, lager vi en «sirkel» rundt bykjernen. På vestsiden av fjorden lar vi sentrum gå t.o.m. området på Stubb, tar med Hjertnesskogen og forsetter videre langs Lindgårdsgate til jernbanelinja syd for Bugården. Deretter følger vi jernbanelinja  til jernbaneundergangen ved Hasle, følger så Haslebakken til rundkjøringen Gokstadveien/Heimdalveien, (Nilsesvingen), deretter sydover Hegnaveien til rundkjøringen i Kilen. Derfra Vesterøyveien fram til Framnesveien. De områdene som ligger innenfor denne «sirkelen» omtaler vi under Områder i sentrum, mens områdene utenfor sirkelen omtales under Områder utenfor sentrum.

 • Furustad-Jåberg-Himberg
    Bilder i undergrupper: 61

 • Lasken-Elgesem-Krokemoa-Bugården
    Bilder i undergrupper: 210

 • Haukerød
    Bilder i undergrupper: 105

 • Bugårdsparken
    Bilder i undergrupper: 88

 • Goksjø med omegn
    Bilder i undergrupper: 86

 • Mo - Lunden - Åsen
    Bilder i undergrupper: 210

 • Mosserød - Midtåsen - Dølebakken
    Bilder i undergrupper: 201

 • Langs Raet fra Hunstok til Fevang
    Bilder i undergrupper: 78

 • Breidablikk/Sverstad/Hasle
    Bilder i undergrupper: 152

 • Fevang
    Bilder i undergrupper: 102

 • Åbol - Hjertås - Lingelem - Vataker
    Bilder i undergrupper: 61

 • Unneberg/Råstad/Torp
    Bilder i undergrupper: 101

   
https://www.sandefjordshistorie.no