Rederiselskap: Eagle Oil Transport Co., London

Tilbake til søk
Eier Eagle Oil Transport Co.,
Etablert
Sted London
Land England

Følgende skip er lenket til rederiselskapet:

Navn Bygget Innkjøpt Avhendet Bilder Type Disponent
SAN GREGORIO 1913/07 1926 1936 16 DS/FLK Hvalfanger-A/S Rosshavet
SAN GREGORIO 1913/07 1945 1955 11 DS/FLK Hvalfangerselskapet Antarctic A/S
SAN LORENZO 1914/02 1928 1930 8 DS/FLK Aktieselskapet Ørnen (Søren L. Christensen)
SAN PATRICIO 1915/05 1940 1943 Senket 2 DS/FLK The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
   
https://www.sandefjordshistorie.no