Rederiselskap: Hvalfanger-A/S Africa (Gundersen)

Tilbake til søk
Eier Bjarne Gundersen
Etablert 1936
Sted Sandefjord
Land Norge
Formål Hvalfangst
Disponent
Tidligere navn

Innkjøpt av Bjarne Gundersen i juni 1930 fra Waalman & Bugge, Tønsberg. Kortere tid var Fritdjof Bettum disponent (1933) før i 1936 selskapet fik Harald Waalman som disponent og selskapet var tilbake i Tønsberg
Flyttet senere til Sandefjord.

Ingen bilder er lagret for dette rederiselskapet

Følgende skip er lenket til rederiselskapet:

Navn Bygget Innkjøpt Avhendet Bilder Type Disponent
GUN 6 1916/10 1930 1933 1 DS/HVB Hvalfanger-A/S Africa (Gundersen)
PERTH 1895/11 1930 1933 HUGGET 1 DS/FLK Hvalfanger-A/S Africa (Gundersen)
GUN 6 1916/10 1936 1942 1 DS/HVB Sevilla Whaling Co. Ltd. (Chr. Salvesen & Co.), Leith, Skottland
GUN 5 1911 1911 1916 3 DS/HVB Aktieselskapet Odd
GUN 4 1911/10 1911 1912 1 DS/HVB Hvalfangerselskapet Nor
WINDHAM 1916/10 1916 1929 0 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
READY 1897/03 1911 1918 9 DS/FLK Dominion Whaling Ltd., Sandefjord
PERTH 1895/11 1912 1916 2 DS/FLK A/S Western Australia Whaling 
GUN 8 1922/10 1922 1923 1 DS/HVB A/S Tønsbergs Hvalfangeri
PERTH 1895/11 1920 1928 4 DS/FLK Hvalfanger-A/S Vestfold
GUN 7 1919/08 1921 1930 2 DS/HVB Chr. Salvesen & Co.
   
https://www.sandefjordshistorie.no