Framnesveien går fra Vesterøyveien til Industriveien. Tidligere lå det industri på rekke og rad med mange arbeidsplasser: Framnæs Mek. Verksted A/S, Jahres Fabrikker A/S, Jahres Kjemiske Fabrikker A/S, Sandar Fabrikker A/S og Vera A/S. Industrien lå på sjøsiden av Framnesveien og på motsatt side var det bolighus med enkelte forretninger. Primært var det ansatte på bedriftene som bosatte seg her.
All industri resulterte i mye tungtransport og for bl.a.å avlaste Framnesveien ble Industriveien bygd. Dette ble ikke veldig vellykket da tungtransporten også måtte forsere Fjeldvikbakken, tung å kjøre opp og risikabel å kjøre ned på glatt føre. 
En annen utfordring var å møte 1000 mann på sykkel som skulle fortest mulig hjem etter endt arbeidsdag på FMV. Da var det bare å kjøre til side og vente.

Trykk på de enkelte bilder for mer informasjon.
 


 

 • Totalt bilder i artikkelen: 7

  Framnesveien - Fjeldvik

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Framnesveien 2

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Framnesveien 5

 • Totalt bilder i artikkelen: 10

  Framnesveien 7

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Framnesveien 9

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Framnesveien 16 b

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Framnesveien 17

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Framnesveien 27

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Framnesveien 28

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Framnesveien 35

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Framnesveien 36

 • Totalt bilder i artikkelen: 7

  Framnesveien 37 - Gjelstad

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Framnesveien 42

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Framnesveien 44

 • Totalt bilder i artikkelen: 6

  Framnesveien - Gonvika

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Framnesveien 56

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  Framnesveien 57 - Vera

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Framnesveien 60

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Framnesveien feilparkering

 • Totalt bilder i artikkelen: 14

  Framnesveien diverse - usikre gatenummer

   
https://www.sandefjordshistorie.no