En gruppe entusiaster med sans for gamle båter, motorer, bygninger, brygger og det som kan høre kystkulturen til, møttes første gang høsten 1990. Den 16 november ble det invitert til stiftelsesmøte og Gokstad kystlag ble stiftet.Gokstad kystlags lokaler i dag.

Våren 1991 leide kystlaget anlegget til Moving Slipp og Mek. Verksted på Huvik av Thor Dahl Eiendom A/S. Gokstad kystlag bestod den gang, som i dag, av ulike arbeidslag etter hvilken interesse medlemmene hadde. Det startet med Verkstedlaget, Fartøylaget, Infolaget og Historielaget. Ikke lenge etter ble sangkoret Nordre Skur & Ballast etablert. Senere er noen av lagene slått sammen og vi har fått flere i tillegg: Modellbåtlaget, Svennerlaget og Brygge- og Seilaslaget. I dag består Gokstad kystlag av ti arbeidslag: Verkstedlaget, Fartøy- og kultur, Modellbåtlaget, Svennerlaget, Seilas- og havnelaget, Gokstadveverne, Infolaget, koret Nordre Skur & Ballast, Kystledlaget og Husstyret.

De siste årene har medlemsmassen steget jevnt og trutt, og vi har i dag nær 400  medlemmer. Kystlaget eier hele det vakkert beliggende anlegget på østsiden i havnebassenget; Tre bygninger og egen slipp, foruten et bryggeanlegg bestående av pålebrygger og flytebrygger. Anlegget holder i dag meget god standard. Dugnadsarbeide, økonomisk støtte fra det offentlige og privat næringsliv har gjort dette mulig.

Her nyter vi en fantastisk utsikt over byen. Vi har kveldssola, og stedet ligger fredelig til, men det er samtidig en yrende aktivitet, både på land og til vanns. Arbeidslagene samles hver onsdag for å drive lagsarbeide og dugnad. Lørdag er også blitt en stor aktivitetsdag på «slippen» med lørdagskafé, kaffe og vafler. I tillegg arrangerer kystlaget flere typer kurs, medlemsmøter og fellesturer til andre kystlag, Svenner fyr, Gokstadholmen og Buerøya.

Gokstad kystlag har som formål å fremme arbeidet for bevaring og allmen bruk av de forskjellige elementer innen norsk kystkultur med hovedvekt på lokale forhold. I vår formålsparagraf heter det blant annet:

Det skal legges særlig vekt på å styrke vår identitet som kystfolk gjennom

  • Bevaring og allmen bruk av tradisjonelle fartøyer, bygninger, anlegg og kystmiljø. 
  • Ivaretakelse og viderutvikling av tradisjonelle håndverk, sjømannskap, livsform og liknende. 
  • Opplysningsarbeid for å øke forståelsen for verdien av kulturelle tradisjoner og den lokale kysthistorie.

Anlegget på Slippen består i dag av:

Murbygningen: Verkstedlaget har hele 1. etasje med blant annet motorverksted og smie. I 2. etasje har kystlaget sine møtelokaler og kontorer. Dessuten et toalettanlegg og en liten kjøkkenkrok.
Søndre Skur: Her finner vi kystlagets båtbyggeri i 1. etasje. 2. etasje inneholder Modellbåtlaget´s verksted og Fartøy- og kulturlaget´s vev, seilmakermaskiner og masse annet utstyr.
Nordre Skur: I 1 etasje: Snekkerbod for medlemmer, selskapslokale. I 2. etasje har vi et selskapslokale for utleie med storkjøkkenmuligheter og kanskje byens beste beliggenhet og en strålende utsikt, uansett årstid.
Nordre Nordre (Motormuseum): Den siste tilveksten på bygningssiden. Bygget er på ca. 70 kvm. og må sies å være «en vandring i norsk motorhistorie». Cirka 80 båtmotorer som alle har en tilknytning til norsk kystkulturhistorie og et komplett verksted med reimdrift satt inn i sitt rette historiske miljø.

   
https://www.sandefjordshistorie.no