Rederiselskap: A/S Laboremus, Sandefjord/Oslo

Tilbake til søk
Eier A/S Laboremus
Etablert 1910-09-28
Sted Sandefjord/Oslo
Land Norge
Formål

Hvalfangst generelt.

Disponent
Tidligere navn

Sandefjords Blad 1 Oktober 1910: 
"Hvalfangerselskapet " Laboremus " avholdt konstituerende generalforsamling hersteds Onsdag 28. September og er anmeldt til firmaregisteret med en fuld indbetalt kapital stor kr. 200.000. Selskapet disponeres av firmaet  T. Dannevig & Co. med herr A. H Andersen som bestyrer. Ekspiditionen skal avgaa til Sydhavet en av dagene"

Moderselskapet flyttet til Oslo i1919. En ny epoke startet for "Laboremus" ved også å gå inn i fraktfart med olje og gass.

Ingen bilder er lagret for dette rederiselskapet

Følgende skip er lenket til rederiselskapet:

Navn Bygget Innkjøpt Avhendet Bilder Type Disponent
SJØMAND 1921 1921 0 DT A/S Laboremus, Sandefjord/Oslo
MIMOSA 1890 1910 1911 3 SS/FLK A/S Laboremus, Sandefjord/Oslo
ROALD AMUNDSEN (II) 1891/02 1911 1919 2 DS/FLK A/S Laboremus, Sandefjord/Oslo
GRANAT (I) 1911/10 1911 1916 1 DS/HVB A/S Laboremus, Sandefjord/Oslo
KANON 1911/10 1911 1919 1 DS/HVB A/S Laboremus, Sandefjord/Oslo
HARPUN 1911 1911 0 DS/HVB A/S Laboremus, Sandefjord/Oslo
OLE WEGGER 1911 1916 0 DS/HVB A/S Laboremus, Sandefjord/Oslo
GRANAT (2) 1911 1922 0 DS/HVB A/S Laboremus, Sandefjord/Oslo
HARPUN I 1913 1922 0 DS/HVB A/S Laboremus, Sandefjord/Oslo
KANON I 1924 1924 0 DS/HVB A/S Laboremus, Sandefjord/Oslo
HARPUN II 1925 1925 0 DS/HVB A/S Laboremus, Sandefjord/Oslo
GRANAT I 1925 1925 0 DS/HVB A/S Laboremus, Sandefjord/Oslo
KRUTT 1924 1930 0 DS/HVB A/S Laboremus, Sandefjord/Oslo
THOR HEYERDAHL 1969 1969 0 MT A/S Laboremus, Sandefjord/Oslo
MIMOSA 1890/11 1913 1914 4 SBRK Haldor Virik 1880-1958
KANON 1911/10 1929/05 1930 1 DS/HVB The South Georgia Co (Chr. Salvesen & Co.), Leith
KANON 1911/10 1929 1930 1 DS/HVB I/S Sevilla (Gustav B. Bull)
ROALD AMUNDSEN (1) 1890/11 1890 1910 1 DS/FLK F. H. Vaughan, Liverpool
ROALD AMUNDSEN (II) 1891/02 1921 1936 Hugget 9 DS/FLK Aktieselskapet Ørnen (Søren L. Christensen)
HOBERT 1908/05 1908 1911 1 DS/HVB Alexandria Whaling
MIMOSA 1890 1910 1911 3 SS/FLK A/S Laboremus, Sandefjord/Oslo
OLE WEGGER 1911 1911 1916 3 DS/HVB Aktieselskapet Odd
ROALD AMUNDSEN (III) 1904/04 1937 1939 3 DS/FLK A/S Labor
KANON 1911/10 1911 1919 1 DS/HVB A/S Laboremus, Sandefjord/Oslo
   
https://www.sandefjordshistorie.no