Rederiselskap: Hvalfangerselskapet Norge A/S 

Tilbake til søk
Eier Hvalfangerselskapet Norge A/S 
Etablert
Sted Oslo
Land Norge

Følgende skip er lenket til rederiselskapet:

Navn Bygget Innkjøpt Avhendet Bilder Type Disponent
SOLSTREIF 1892/12 1910 1935 hugget 5 DS/FLK Hvalfangerselskapet Norge A/S 
BØK 1910 1910 0 DS/HVB Hvalfangerselskapet Norge A/S 
EIK II 1923 1923 0 DS/HVB Hvalfangerselskapet Norge A/S 
SOLHEIM 1934 1934 0 MT Hvalfangerselskapet Norge A/S 
SOLGLIMT (2) 1930 1949 0 MT Hvalfangerselskapet Norge A/S 
SOLGLIMT (3) 1960 1960 0 MT Hvalfangerselskapet Norge A/S 
SOLHEIM (2) 1962 1962 0 MT Hvalfangerselskapet Norge A/S 
SOLGLIMT (4) 1964 1964 0 MT Hvalfangerselskapet Norge A/S 
SOLHEIM (3) 1968 1968 0 MT Hvalfangerselskapet Norge A/S 
SOLSTREIF 1969 1969 0 MT Hvalfangerselskapet Norge A/S 
   
https://www.sandefjordshistorie.no