Rederi: Carl Bech

Tilbake til søk
Eier Carl Bech
Etablert
Sted/By Tvedestrand
Fylke Aust-Agder
Land Norge

Carl Bech, Tvedestrand-Carl Bech & Co.

Alexander Bech, Oslo (1934-1957).         

Carl Adam Bech (1834-1895) var prestesønn som kom Tvedestrand i 1860 etter at hans søster var gift med byens store forretningsmann Fritz Smith.
Han gikk til sjøs og ble skipsfører i ung alder, giftet seg med eneste datter av skipsreder Salve Olsen og fikk i 1869 bygget bark Freden sammen med ham.        

Carl Bech ble byens store reder, og ved hans død overtok sønnen Alexander Bech (1872-1925) rederiet. Rederiet ekspanderte sterkt med jernseilere,
og Alexander gikk rundt 1905 i kompaniskap med skipsmeglerne Erling Monsen og Robert Salvesen i London og svogeren Alexander Berntsen i Hamburg i firma Carl Bech & Co.

I 1914 disponerte rederiet 17 seilskip og ett dampskip.        

I 1916 flyttet rederiet til Oslo, selv om et avdelingskontor ble beholdt i Tvedestrand og skipene fortsatt ble registrert her. Bechs Rederi A/S ble stiftet i desember 1915 og overtok de resterende seks skip.        

Ved Alexander Bechs død i 1925 overtok eldste sønn Carl Adam Bech (1899-1933) som disponent, og han lyktes å legge om til tank.        

Da han døde i 1933 rykket hans yngste bror Alexander Nicolay Bech (1908-1964) opp til disponent. En tredje bror Nils Bech (1901-1953) arbeidet også i rederiet, men drev også eget rederi.        

Alexander Bech & Co. overtok som disponentselskap i 1957.        
På 1960-tallet kom fjerde generasjon Alexander N. Bech med i driften inntil rederiet avviklet selvstendig virksomhet i 1969.

Kilde: Lloyd’s, DnV, Miramar Ship Index, Malmstein Reg.Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.

Ingen bilder er lagret for dette rederet

Følgende skip er lenket til rederiet:

Navn Bygget Innkjøpt Bilder Type Disponent
FREDEN (1) 1869 1869 0 SS/BRK Carl Bech m. fl.
AAGOT 1857 1872 0 SS/BRK Carl Bech m. fl.
ODD (1) 1872 1872 0 SS/BRK Carl Bech m. fl.
BRAGE 1867/09 1875 0 SS/BRK Carl Bech m. fl.
GRID 1876/06 1876 0 SS/BRK Carl Bech m. fl.
FASAN 1875 1879 0 SS/BRK Carl Bech m. fl.
IMACOS (1) 1880 1880 0 SS/BRK Carl Bech m. fl.
ARON 1883 1883 0 SS/BRK Carl Bech m. fl.
ELIDA 1885 1885 0 SS/BRK Carl Bech m. fl.
FIDO (1) 1876 1887 0 SS/BRK Carl Bech m. fl.
CARL BECH 1885 1889 1 SS/BRK Carl Bech m. fl.
FIGARO 1879/12 1889 1 SS/BRK Carl Bech m. fl.
WINIFRED 1866 1890 0 SS/BRK Carl Bech m. fl.
INGER 1866 1890 1 SS/BRK Carl Bech m. fl.
AUTOCRAT 1870 1890 0 SS/BRK I/S Autocrat
ODD (2) 1891 1891 1 SS/BRK Rederiselskapet Odd
ANNA L 1892 1892 0 SS/BRK A/S Anna L
JOHANNE 1875 1894 0 SS/BRK A//S Johanne
FREDEN (2) 1875 1896 0 SS/BRK A/S Rederiselskapet Odd
BARGANY 1874 1897 1 SS/BRK A/S Bargany
VIGO (1) 1863 1898 2 SS/BRK A/S Vigo
NORDEN 1862 1899 1 SS/BRK Rederi-A/S Norden
SANTIAGO 1856 1899 2 SS/BRK A/S Santiago
SVERRE 1877 1900 0 SS/BRK Rederi A/S Sverre
FIDO (2) 1904 1904 1 DS A/S Fido
NORMA 1904 1904 1 DS A/S Norma
ARGO 1876 1905 1 SS/BRK A/S Argo
HERO 1873 1905 1 SS/JFG A/S Hero
VIGO (2) 1877 1905 1 SS/JFG A/S Vigo
JUNO 1878 1906 1 SS/BRK A/S Juno
INGRID 1877 1909 1 SS/BRK Rederiselskabet Ingrid
TRIO 1891 1909 2 SS/BRK A/S Trio
CLAN GALBRAITH 1894 1910 2 SS/BRK A/S Clan Galbraith
NORDSEE 1893 1910 1 SS/BRK A/S Nordsee
NORDSTERN 1891 1910 1 SS/BRK A/S Nordstern
SIMETRA 1890 1910 1 SS/BRK A/S Simetra
BOUND BROOK 1903 1911 1 DS A/S Bound Brook
NORDFARER 1891 1911 1 SS/JFG A/S Nordfarer
NORDHAV 1893 1912 1 SS/BRK A/S Nordhav
HESVIK 1898 1913 0 DS A/S Hesvik
SPARTAN 1885 1914 3 SS/BRK A/S Spartan
MATTI (1) 1907 1916 1 DS Bechs Rederi A/S
IMACOS (2) 1920 1920 2 DS Bechs Rederi A/S
FREDEN (3) 1924 1924 2 DS Bechs Rederi A/S
MATTI (2) 1907 1926 1 DS Bechs Rederi A/S
ELISE 1931 1931 1 MT Bechs Rederi A/S
FIGARO 1879/12 1902 0 SS/BRK A/S Figaro
   
https://www.sandefjordshistorie.no