Vesterøyveien går fra Kilen via  Langeby og Vøra til Folehavna og er ca 9 km lang.
I 1934 uttalte lensmann Enge at nå var Vesterøyveiens bredde så stor at to biler med letthet kan komme forbi hinannen.

 • Totalt bilder i artikkelen: 8

  Vesterøyveien - Kamfjord

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Vesterøyveien / Fjellvik / Fjeldvikverven

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Vesterøyveien / Fjellvikbakken / Øvre Huvikvei

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Krysset Sjøbakkveien - Vesterøyveien - Mefjordveien.

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Vesterøyveien 20

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  Vesterøyveien 44

 • Totalt bilder i artikkelen: 6

  Vesterøyveien 54

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Vesterøyveien 68

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  Vesterøyveien 112

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Vesterøyveien 162

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Vesterøyveien 25

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Vesterøyveien 259

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Smørsteinåsen / Vesterøyveien 283

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Nordre Langeby / Vesterøyveien 290

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Vesterøyveien 315

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Vesterøyveien 337

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Vesterøyveien 339

 • Totalt bilder i artikkelen: 6

  Langeby badestrand / Vesterøyveien 361

 • Totalt bilder i artikkelen: 5

  Vøra badestrand / Vesterøyveien 391

   
https://www.sandefjordshistorie.no