Vesterøyveien 44 ligger til venstre når man kjører utover, og ca 100 meter før avkjøringen til Framnesområdet

Se bilde av stedet idag
   
https://www.sandefjordshistorie.no