Verftsinformasjon: Lahelle Verven

Tilbake til søk
Navn Lahelle Verven
Sted Sandefjord, Lahelle
Land Norge

Lahelle ble det største senter for seilskutebygging i Østbygda på 1800-tallet. Blant grunnene var nok at det herfra var kortere vei til Sandefjord enn fra Sand og Skravestad,
g dessuten hadde mange ”storredere” slått seg ned på gårdene Gokstad, Freberg og Sjuve.

I Lahelle var det to faste verver, en kort periode tre.

Det " Midtre verv " var i bruk i Lahelle bare en gang, nemlig i 1867. Anders Abrahamsen, Lahelle skulle da bygge " skonnerten "  Jecholia.
Da begge de to andre verftene var opptatt, anla han en bedding på midtfjellet mot sydost.

Det ” Søndre verv ”, som var den eldste, lå i bukta der veien fra Myre i dag når ned til stranden. Den kan ha vært i bruk allerede fra 1700-tallet.
Jacob Christoffersen Freberg bygde fem skuter her, før han anla den nordre beddingen.

Det ” Nordre verv ” ble anlagt midt av Christoffersen i 1860 årene, og lå ved ” Torvet ”  i Lahelle der hvor i dag parkeringen er til båthavnen.
Det var her Jac.Christophersen, Freberg bygde sin lille skute på Katskjæret, i 1837, da Jacob var 21 år gammel. 

Skjære så er det vanskelig å forestille seg at det gikk ann å bygge et skip der, men oppgaven lykkes og den lille " skonnerten " PRØVEN gikk på vannet og seilte i 24 år.

Det var høykonjunktur i skipsfarten på den tida, og rederne sto i kø for å få bygd skuter. For ikke å miste tid valgte Christoffersen å bygge en ny bedding.
Den første skuta gikk på vannet her i 1865, og den sjette og siste i 1878. Det sies at beddingen var litt for slakk, slik at det hendte arbeidere og tilskuere måtte hjelpe til med å skyve skute ut i vannet.

Vi vet om i alt 21 skuter som ble bygd i Lahelle i årene 1848-78. Det ble altså ei ganske kort og hektisk blomstringstid for skipsbyggingen i Lahelle. De gamle skuterederne ble borte, og plassforholda var slik at det var umulig å tenke seg skipsbygging i større målestokk.

Imidlertid står Lahellestua ennå som et minne om tida som var. Denne store bygningen ble bygd som kombinert treverksted og innkvarteringssted for verven, og byggherre var trolig Jacob Christoffersen Freberg.

Kilde: Skipsverver i Sandar Skrevet av Tor Bjørvik og Vilhelm Møller – Sandar bind II.

 

 

 • Lahelle Verven

  Lahelle Verven
 • Lahelle Verven

  Lahelle Verven
 • Lahelle Verven

  Lahelle Verven
 • Lahelle Verven

  Lahelle Verven

Følgende skip er bygget på verftet:

Navn Byggenr Bygget Bilder Type Eier
IABES 1878 0 SS/BRG A. J. Freberg 1844- 1926
DEBORA 1855 Lahelle 0 SS/JKT Johs. Aagaard 1820-1900
SOLON 1863 Lahelle 0 SS/BRG Søren Aagesen 1818-1891
JECHOLIA 1867 Lahelle 0 SS/SKN Anders Abrahamsen 1814-1899
OREST 1870 0 SS/BRG Jacob Christophersen 1818-1889
AISE 1877 Lahelle 1 SS/SKN Anders Hansen 1834-1881
ZEPHANIA 1872 0 SS/BRG Søren Andersen 1810-1882
IAEL 1875 Lahelle 1 SS/SKN Søren Andersen 1810-1882
ELLIDA (HAUGHEM) 1850 0 SS/BRK Even Andersen (Haughem) 1808-1867
TRIO 1854 Lahelle 0 SS/BRK Petter Bryn 1802-1870
JOSEPHINE 1848 Lahelle 0 SS/BRK Jacob Christophersen 1818-1889
ARKEN 1862 Lahelle 0 SS/SKN Jacob Christophersen 1818-1889
PRÆSIDENT HARBITZ 1865 Lahelle 0 SS/BRK Jacob Christophersen 1818-1889
GREV MANDERSTRØM 1869 Lahelle 1 SS/BRK Jacob Christophersen 1818-1889
ALERT 1878 Lahelle 0 SS/SKN Jacob Christophersen 1818-1889
IABES 1878 Lahelle 0 SS/BRG Jacob Christophersen 1818-1889
OREST 1866 0 SS/BRG Jacob Christophersen 1818-1889
GANGEROLF 1856 Lahelle 0 SS/BRK A. C. Gogstad 1830- 1901
JARLEN 1857 Lahelle 0 SS/FRG A. C. Gogstad 1830- 1901
VIDAR 1870 0 SS/BRG A. C. Gogstad 1830- 1901
NORDEN 1845 Lahelle 0 SS/SKN Jacob Christophersen 1818-1889
FAMILIEN 1869 Lahelle 0 SS/BRK Anders Hansen 1834-1881
SJUFNA 1874 Lahelle 0 SS/BRK Karl Nielsen 1839-1926
ANNA "Næsanna" 1854 Lahelle 0 SS/BRG Jørgen Hansen 1864-1874
ONNY 1864 0 SS/SKN Thore Jacobsen 1816-1896
EMBLA 1852 Lahelle 0 SKBRG Johannes Godberg Klem 1802-1862
HYGEA 1852 Lahelle 0 SS/BRG Johannes Godberg Klem 1802-1862
KALYPSO 1849 Lahelle 0 SS/BRK Johannes Godberg Klem 1802-1862
ODIN ANELIA 1823 Lahelle 0 SS/SKN Ole Nielsen d. e. 1769-1814
CAROLINE 1824 Lahelle 1 SS/GAL Ole Nielsen d. e. 1769-1814
GOGSTADS MINDE 1834 Lahelle 1 SS/BRK Ole Nielsen d. e. 1769-1814
ODIN & CATHERINE 1839 Lahelle 3 SS/BRK Ole Nielsen d. e. 1769-1814
SALUS 1873 Lahelle 2 SS/BRG Anders Hansen 1834-1881
OLAF 1873 0 SS/BRG Hans Mathias Olsen 1868- ?
JUNO LOVISE 1862 Lahelle 0 SS/SKN Jon Olsen 1860- ?
   
https://www.sandefjordshistorie.no