Rederiselskap: A/S Dovrefjell

Tilbake til søk
Eier A/S Dovrefjell
Etablert 1936
Sted Oslo
Land Norge
Formål Skipsfart, tøttlast
Disponent
Tidligere navn

Følgende skip er lenket til rederiselskapet:

Navn Bygget Innkjøpt Avhendet Bilder Type Disponent
DOVREFJELL (1) 1891 1915 0 DS A/S Dovrefjell
VESLEFJELL (1) 1903 1915 0 DS A/S Dovrefjell
SCOTTISH GLENS 1885/04 1917 1919 2 SS/JFG A/S Dovrefjell
DOVREFJELL (2) 1889 1919 0 DS A/S Dovrefjell
DOVREFJELL (3) 1916 1927 0 DT A/S Dovrefjell
FAGERFJELL (1) 1935 1935 0 MT A/S Dovrefjell
JOTUNFJELL (2) 1937 1937 0 MT A/S Dovrefjell
DOVREFJELL (4) 1945 1945 2 MT A/S Dovrefjell
ETNEFJELL 1950 1950 0 MT A/S Dovrefjell
SOGNEFJELL (1) 1951 1951 0 MT A/S Dovrefjell
FAGERFJELL (2) 1953 1953 0 MT A/S Dovrefjell
TINDEFJELL 1953 1953 0 MS A/S Dovrefjell
RAVNEFJELL (3) 1955 1955 0 MS A/S Dovrefjell
TERNEFJELL (2) 1955 1955 0 MS A/S Dovrefjell
HEMSEFJELL (2) 1959 1959 0 MS A/S Dovrefjell
JOTUNFJELL (3) 1959 1959 0 MS A/S Dovrefjell
HAUKEFJELL (4) 1960 1960 0 MT A/S Dovrefjell
SOGNEFJELL (2) 1967 1967 0 MS A/S Dovrefjell
SCOTTISH GLENS 1885/04 1939 1940 4 MS/FLK Skips-AS Haugar (Anders Jahre)
   
https://www.sandefjordshistorie.no