Rederiselskap: Ishavsselskabet Polarstjernen

Tilbake til søk
Eier Knutsen & Herlofson
Etablert 1886/04
Sted Larvik
Land Norge
Formål

Bottlenose og selfangst i Nordishavet.

Disponent
Tidligere navn

Etablert i april 1886 men gikk konkurs senere samme år og tok med seg moderselskapet i fallet. Kontor og hjemmested på Rekkevik i Tjølling (Larvik). Disponent var Consul P. Herlofson, Rekkevik.
Ishavsselskapet Polarstjernen hadde utspring i firma Knutsen & Herlofson som drev med rederi, frakt, kull, bergverk og isforretning samt dampskipsekspedisjon etablerte dette selskap i åril 1886 i håp om fremgang i sel og bottlenose fangst da Europa var i en nedgangstid og utsikter til fortjeneste var små.
Høsten 1886 var det slutt. Storstee kreditor var Larvikbanken. Akkordforslag ble innlevert 27/11-1886.
Firma ble overtatt av firma Ths. Arbo Høeg, Larvik

Ingen bilder er lagret for dette rederiselskapet

Følgende skip er lenket til rederiselskapet:

Navn Bygget Innkjøpt Avhendet Bilder Type Disponent
PENDA 1875/06 1887 1898 1 SS/DS A/S Oceana (Chr. Christensen)
   
https://www.sandefjordshistorie.no