Rederiselskap: Skibs A/S Vestavind (Magnus Konow & Co), Oslo

Tilbake til søk
Eier Magnus Konow & Co,
Etablert
Sted Oslo
Land Norge

Følgende skip er lenket til rederiselskapet:

Navn Bygget Innkjøpt Avhendet Bilder Type Disponent
VESTAVIND 1893/04 1937 1937/2 1 DS/TET Anders Jahre A/S, Sandefjord
VESTAVIND 1893/04 1936 1937 1 DS/FLK Anders Jahre A/S, Sandefjord
   
https://www.sandefjordshistorie.no