Rederiselskap: U. S. War Shipping Administration, Portland, ME

Tilbake til søk
Eier United States Goverment
Etablert
Sted Washington
Land USA

Følgende skip er lenket til rederiselskapet:

Navn Bygget Innkjøpt Avhendet Bilder Type Disponent
STAR I 1912/04 1922 1935-- 3 DS/HVB Hvalfangeraktieselskapet Rosshavet (J. Rasmussen & Magnus Konow)
YPCG 12/WYP-382 1936 1936 1942 1 DS/HVB Hvalfangerselskapet Polaris A/S
WYP 377 1939/08 1939 1942 4 DS/HVB Bryde & Dahl Hvalfangerselskap A/S
JOHN MASON 1943 1947 1947 1 DS Johan Rasmussen & Co
WYP-378 THORIS 1936/07 1939 1943/01 5 DS/HVB Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (1920)
   
https://www.sandefjordshistorie.no