Rederiselskap: R.J. Hamilton, New Zealand.

Tilbake til søk
Eier R.J. Hamilton, New Zealand.
Etablert
Sted
Land

Følgende skip er lenket til rederiselskapet:

Navn Bygget Innkjøpt Avhendet Bilder Type Disponent
STAR V 1909/10 1920 1923 0 DS/HVB A/S Sandefjords Hvalfangerselskab
   
https://www.sandefjordshistorie.no