Rederiselskap: Hvalfangerselskapet Norge A/S

Tilbake til søk
Eier Hvalfangerselskapet Norge A/S
Etablert 1910
Sted Larvik
Land Norge
Formål

1915 – Hvalfangst i farvannet rundt Syd-Shetland.
Konsesjonen må fornyes årlig og sesongen varer fra november til mars.

Disponent
Tidligere navn

1911/12 - Overskudd i sesongen 1911/12 var kr. 374.175.
1912/13 - Overskudd i sesongen 1912/13 var kr. 51.900.
1913/14 - Overskudd i sesongen 1913/14 var kr. 453.984.
1914/15 – I styret sitter bankdirektør Gustav Iversen, verkseier Alfred Andersen, bankbestyrer Joh. Carlsen, Albert Engelstad og Chr. Nielsen & Co.
Aksjekapitalen var kr. 650.000, fullt innbetalt.
Overskudd for regnskapsåret 1914/15 ble kr. 588.546.
Eiendelene bestod av kokeriet SOLSTREIF (7.500 tdw), delvis innredet med tanker. Bokført verdi kr. 488.955. Hvalbåt EIK (159 brt, bygget 1910), BØK (146 brt, bygget 1910) og BJØRK (182 brt, bygget 1912). Bokført verdi for hvalbåtene kr. 201.050.

Kilde: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen

 

Ingen bilder er lagret for dette rederiselskapet

Følgende skip er lenket til rederiselskapet:

Navn Bygget Innkjøpt Avhendet Bilder Type Disponent
BJERK 1912 1912 0 DS/HVB Hvalfangerselskapet Norge A/S
CHR. NIELSEN 1925 1925 0 DS/HVB Hvalfangerselskapet Norge A/S
SOLHEIM (1) 1930 1947 0 MT Hvalfangerselskapet Norge A/S
   
https://www.sandefjordshistorie.no