Rederiselskap: Hvalfangerselskapet Ocean A/S

Tilbake til søk
Eier Hvalfangerselskapet Ocean A/S
Etablert 1909
Sted Larvik
Land Norge
Formål

1913 – Hvalfangst, Syd Georgia. Konsesjonens varighet var 17 år. Sesongen var mellom november og mai.
1914 – Som tidligere. Konsesjonen utløper 1926.

Disponent
Tidligere navn

1910 - Driftsoverskuddet i 1910 var kr. 320.285.
1911 - I 1911 var overskuddet kr. 800.381.
1912 - I 1912 var overskuddet nede i kr. 133.975.
1913 – I direksjonen sitter bankdirektør Gustav Iversen, verkseier Alfred Andersen, bankbestyrer Joh. Carlsen, ingeniør Victor J. Mohn og Chr. Nielsen & Co., Larvik.
Aksjekapitalen kr. 650.000, fullt innbetalt.
Selskapets eiendeler bestod av landstasjon med spekk kokeri, kjøtt kokeri og guanofabrikk. Hvalbåten PELICAN (168 brt, bygget 1909), PENGUIN (169 brt, bygget 1909) og PAGODROMA (179 brt. bygget 1912). I tillegg kommer transportskipet OCEAN (2.872 brt, bygget 1882). Samlet bokført verdi var kr. 740.000.
I tillegg kommer også skipet BAYARD (kr. 1.000), samt aksjer i De-No-Fa og Roligheds Værft.
1913/14 – Styret er det samme. Det samme er aksjekapitalen. Den bokførte verdi av landstasjonen og fartøyer er nå kr. 737.000.
Driftsoverskudd for 1913/14 ble kr. 200.937.
1914/15 – Regnskapsåret ble avsluttet i november 1915. Aksjekapitalen er uendret. Driftsoverskudd for 1914/15 ble kr. 586.195.
Eiendelene var også det samme pr. november 1915. Aksjekursen var pr. 1915 140%.
1916 – I januar 1916 var aksjekursen steget til 270%. I august var kursen steget til 445%.

Kilde: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen

Ingen bilder er lagret for dette rederiselskapet

Følgende skip er lenket til rederiselskapet:

Navn Bygget Innkjøpt Avhendet Bilder Type Disponent
PENGUIN 1909 1909 0 DS/HVB Hvalfangerselskapet Ocean A/S
OCEAN 1882 1910 0 DS Hvalfangerselskapet Ocean A/S
PAGODROMA 1912/08 1912 1920 2 DS/HVB Hvalfangerselskapet Ocean A/S
PELIKAN 1909/10 1920 1923 0 DS/HVB A/S Sandefjords Hvalfangerselskab
PERTH 1895/11 1912 1916 2 DS/FLK A/S Western Australia Whaling 
PERTH 1895/11 1920 1928 4 DS/FLK Hvalfanger-A/S Vestfold
KARRAKATTA 1912/07 1920 1923 4 DS/HVB Hvalfangeraktieselskapet Vestfold & Co
   
https://www.sandefjordshistorie.no