• Div. kor og orkestere
    Bilder i undergrupper: 31

 • Havnestyret
    Bilder i undergrupper: 3

 • Kjente bedriftseiere og ledere
    Bilder i undergrupper: 17

 • Kjente redere
    Bilder i undergrupper: 26

 • Andre kjente personer
    Bilder i undergrupper: 9

 • Politikere
    Bilder i undergrupper: 6

   
https://www.sandefjordshistorie.no