Havnestyret er et eget styre for driften av Sandefjord Havn. Medlemmene pekes ut av Bystyret i Sandefjord.

  • Totalt bilder i artikkelen: 3

    Havnestyret på tur

   
https://www.sandefjordshistorie.no