Kjellbergveien avløser Pukkestadveien fra krysset Lindgaards gate/Pukkestadveien. Årsaken til navneskiftet fra Pukkestadveien til Kjellbergveien skyldes at her gikk den gamle kommunegrensen mellom Sandefjord og Sandar, og delingen av veinavnet ble beholdt ettter sammenslutningen av de to kommunene fra 1. januar 1968.

Kjellbergveien slutter mot vest ved Skiringsalsveien. Langs Kjellbergveien ligger blant annet Virik barneskole.

Trykk på de enkelte bilder for mer informasjon.
 

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Kjellbergveien 4

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Kjellbergveien 7

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Kjellbergveien 8

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Kjellbergveien 9A

 • Totalt bilder i artikkelen: 0

  Kjellbergveien 20

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Kjellbergveien 27

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Kjellbergveien 29

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Kjellbergveien div

   
https://www.sandefjordshistorie.no