Første sted for virksomheten var kolonialvirksomhet i hjørnegården Haneholmveien 1 sydvest i krysset Haneholmveien og Kjellbergveien.

En frisørsalong overtok etter hvert lokalet.

Virksomheten flyttet til i en mindre kiosk i funkisstil som lå i Hauanveien 59.

Etter at kiosken ble revet flyttet 'Støyten' inn i Kjellbergveien 8 frem til virksomheten opphørte.

På denne eiendom ble det i mange årtier drevet kolonialforretning. 

Tidlig på 40-50 tallet ble forretningen drevet av Aug. Andersen. 

Senere gikk forretningen over til å hete Aug. Andersens Eftf. drevet av fru Rismyhr. 

Hun solgte den videre til Lars Z. Hansen som drev den i mange år før hans svigersønn Trygve Holthe overtok.  

Støyten sjokoladeforretning er omtalt i avisen allerede 31.08.1940.

22.03.1978: Annonse fra A. C. Hamer, Virik, dagligvarer, frukt, tobakk (Støyten).

02.01.1991: Støyten, Virik, ved Gerd og Anders Christian Hamer, overdratt virksomheten til Strand AS, Støyten Dagligvare, Kjellbergveien 7.

08.08.1992: Gro Hamer har overtatt driften av Støiten kiosk i Pukkestadveien. Hun er datter av Anders Christian Hamer.

21.03.1994: Nytt firma; Støyten kiosk dagligvarer Frank Pettersen.

15.04.1998: Ja til ølhandel; Støyten Handel ved Inger Marie Stockmann.

30.05.2001: Oppstart av nytt firma; Salong 1 AS, frisørsalong. Daglig leder Ottar Aurvoll Nilsen.

12.10.2007: Overdragelse til Frisørpartner AS, Jernbaneallen 35.

Se også info. på Haneholmveien 1 og Hauanveien 59.

Se bilde av stedet idag
   
https://www.sandefjordshistorie.no