Dette er gjengivelse av en reportasje i Sandefjords Blad 1. desember 2018 skrevet av Bjørn Hoelseth under temaet "Lokal historie". Her følger innledningen i artikkelen (husk å klikke på "Les mer"). Resten finner du sammen med bildene lenger ned på siden.

Les mer

Når FMV-veteraner, de som jobbet på "Værste", skal fortelle historier og om episoder fra arbeidsplassen, skjer det med glimt i øyet og lett humring. De forteller om "Sverre Nikknakk", verksmester Didrichsen, formann Jonassen og driftsingeniør Yggeseth, som skulle se til at ikke for mye av bedrftens materialer og utstyr forsvant ut av porten ved arbeidstidens slutt. Wegger-direktørene, både Arnt og Kristoffer, er med i mange av historiene. Han som "bakket snakkvendt" er udødeliggjort.

De minneverdige episodene og replikkvekslingene strekker seg over lang tid, flere generasjoner. Ofte jobbet far og sønn og brødre samtidig på "Værste". Ansgar Johansen, som var født i 1907 og samlet på historier gjennom sin lange arbeidsdag fra 1927 til 1975, fortalte undertegnede (journalisten) mange av dem. Det står respekt av trofastheten og utholdenheten mange viste. Gunvald Bakke jobbet på FMV i 50 år uten én dags fravær!

   
https://www.sandefjordshistorie.no