Jotun A/S

Jotun er en internasjonal produsent av maling- og lakkprodukter for hus og hjem, lystbåter, skip, oljeinstallasjoner, industrivedlikehold, samt pulverlakker for industriell overflatebehandling av metaller.Firmaet ble opprettet i 1926 av Odd Gleditsch og ble landets ledende malingprodusent i 1972 gjennom fusjonen med Alf Bjerke A/S, Fleischers Kjemiske Fabrikker A/S og Denofa-Lilleborgs Maling og Kunstharpiksvirksomhet.

Jotuns eget bedriftsmuseum ble opprettet som en konsekvens av arbeidet med å skrive Jotuns historie, en bok som ble ferdig i 1997 og utgitt på både norsk, engelsk og kinesisk. Museet ble åpnet i egne lokaler i Sandefjord høsten 1997. Det presenterer sentrale personer i firmaets etablering og utvikling helt fram til idag og dokumenterer elementene som har vært grunnleggende for dagens moderne og framtidsrettede Jotun. Internasjonaliseringen startet for alvor ved fusjonen mellom de fire ledende malingprodusentene i Norge i 1972. Den første etableringen av produksjon utenfor Norge fant imidlertid sted i Libya allerede i 1962. Idag (2007) har Jotun 39 fabrikker i 30 land utenfor Norge. I den sammenhengen finner man i museet en egen avdeling som viser elementer av kulturen i disse landene.

   
https://www.sandefjordshistorie.no