FLK HVALEN

Tilbake til søk
HVALEN
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering Lloyds 100 A1
Kallesignal MGCV
Byggeår 1892/06
Leveringsmåned Juni
Byggenr 359
Bruttotonn/BT 3.478
Nettotonn/NT 2.118
Skrog LOA L: 335,0' (102,10 m)
Bredde 43,7' (13,31 m)
Dybde (i riss) 26,3' (8,01 m)
Skipsbeskrivelse Dampskip Flytende Kokeri
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for bearbeiding av hval
Hastighet ca 10,0 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Innredet for 14.000 fat hvalolje i faste tanker
Kjeletype Bygger ikke registert
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Sekstant, kompass og kronometer
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Utstyr ikke registert
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 25"-40"-66", slag 45", 354 NHK
Maskin-/motorbygger Blair & Co. Ltd., Stockton-on-Tees, England
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1914 - 1918 forlist
Norge
Sted Middlesbrough
Reg havn Sandefjord

1892 Bygget som tørrlast skip FALLODON HALL ved Sir Raylton Dixon & Co., Middlesbrough for Chas. G. Dunn & Co. Ltd., Liverpool. Sjøsatt 13/04-1892. Ferdigstilt i juni og registrert med Liverpool som hjemmehavn.
1910 Innkjøpt av I/S Hvalen (Lars Christensen), Sandefjord for £ 9.500. Som eiere satt konsul Lars Christensen, skipsreder A. F. Klaveness (Lysaker) og kongelig fullmektig H. H. Maschmann (Stokke). Som disponenter fant man Andorsen & Neumann i Kristiania (Oslo). Skipet ble omdøpt HVALEN og ombygget til hvalkokeri med plass til 14.000 fat hvalolje. Kokeriet hadde lisens for fangst ved Syd-Shetland. Satt i fangst med tre innleide hvalbåter, NORDDEBLE, SELVIK og ?
Peder Michelsen ble ansatt som fangstbestyrer. Han omkom 28/12-1910. Han stod klar til skudd på hvalbåten NORDDÆBLE da et isfjell i nærheten kalvet og sendte en veldig is blandet bølge over hvalbåten og en isklump traff ham og drepte ham momentant.
Han ble etterfulgt av Lars Christensens bror Henrik Arnold Christensen.
Hvalbåten SELVIK (A/S Norddeble (Andorsen & Neuman), Kristiania) innleid for kr. 18.000 pr. år
1911 Hvalbåten SELVIK forliser 04/02 ved grunnstøting ved Rege Islands i Belgica-stredet under fangst. Dette var den første hvalbåt som forulykket i Sydishavet.
Resultatet av fangsten 1910/11 ble 429 hval som utgjorde 9.800 fat hvalolje.
Ekspedisjonen får en nybygget hvalbåt, FLAMME (senere FOGO), levert i september.
1912 Resultatet av fangsten 1911/12 ble 19.000 fat.
Selskapet omdannes til aksjeselskap, og banksjef Lars Klaveness og konsul Lars Christensen sitter som styremedlemmer. Lars Christensen har overtatt som disponent. Selskapet ble registrert i Sandefjord 05/10 og overtar kokeri med skipsutstyr, vann- og flenseferje og motorbåt for kr. 600.000. I tillegg utgifter til forbedringer, nyanskaffelser og fangstlisens NOK 160.000. Lisensen lød på fangst «Syd-Shetland – Ubegrenset, men årlig fornyelse.»
Selskapet får en ny hvalbåt, MINERVA, overlevert fra Akers mek. Verksted.
Lisensen for hvalfangst ved Syd-Shetland ble overtatt mot en sum av kr. 49.380.
1913 Resultatet av sesongen 1912/13 ble 17.500 fat og utbyttet ble et driftsoverskudd på kr. 316.273.
1914 Sesongen 1913/14 ble resultatet 18.100 fat.
A/S Hektor (Nils Bugge), Tønsberg kjøper seg opp og får aksjemajoriteten i selskapet A/S Hvalen og overtar driften av kokeriet. A/S Hvalens aktiva består av kokeriet HVALEN og 2 fangstbåter
Selskapet ble slettet av registeret i Sandefjord 16/11-1914.
1915 Etter endt fangst og utlossing i Liverpool gikk HVALEN til Norge for sommeropplag og klargjøring for neste sesong.
Selskapet A/S Hvalen kjøper sin tredje fangstbåt denne sommeren, PAAL. Selskapet har nå tre hvalbåter, MINERVA (1912), FOGO (1911) og PAAL (1912).
Avgikk Tønsberg 09/09 med kurs for Cardiff. Hun hadde med utstyr til kokeriene BENGUELA og HEKTORIA, som hadde gått i fraktfart denne sommeren. Kokeriene fortsatte til fangstfeltet i første halvdel av oktober etter å ha bunkret opp med kull for sesongen. Styret hadde funnet ut at kokeriene HVALEN og BENGUELA skulle byttet plass for sesongen 1915/16 av hensiktsmessige grunner, slik at HVALEN skulle fange for A/S Hektor og BENGUELA for A/S Hvalen. A/S Hektor skulle som kompensasjon få kr 50.000 utbetalt av A/S Hvalen etter endt sesong. Kokeriene ankom fangstfeltet i siste halvdel av november, etter å ha hentet sine hvalbåter i Montevideo. Sesongen begynte dårlig da man ble møt med mye is rundt Syd Shetland og tilgang til hval var dårlig. Det fanges med hvalbåtene MINERVA (1912), FOGO (1911) og PAAL (1912).
1916 Fangsten tok seg kraftig opp på nyåret, slik at HVALEN avsluttet fangsten 26/03 og satte kurs hjemover med full last. Ankom Liverpool 04/05. Totale fangstresultat for tre kokerier og landstasjon ble 67.000 fat for sesongen 1915/16.
Ingen fangst i sesongen 1916/17. Styret finner ut at det er mer lønnsomt å sette kokeriet i en regulær fraktfart for de neste 12 måneder. HVALEN ble sluttet til frakt for £11.000 pr måned (42/6 pr. tonn) med tilbakelevering i juni 1917. Fartøyet gikk til Norge for å demontere tanker og fangstutstyr for den kunne gå i fraktfart. Jobben var gjort i første del av september og 09/09 gikk den inn på certepartiet.
1917 HVALEN blir igjen bort befraktet til engelske interesser for et nytt år for 40/6 shilling pr. dw tonn. Hun er krigsassurert for NOK 3.150.000. og etter inspeksjon av Lloyds fått ett års utsettelse på besiktigelsen.
1918 Grunnstøtte 29/03 og sank 31/03-1918 på Tres Conteros nord for Vigo i Spania, på reise fra Almeira, Spania til Barrow med jernmalm. 4 mann rapportert omkommet.

Fremdrift: 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), 3-trinns ekspansjon (triple exp.), 3-sylindret, syl. dia.: 25”-40”-66, slag/stroke: 45”, 312 NHK. Bygget av Blair & Co. Ltd., Stockton

 

1882 Built as cargo ship FOLLODEN HALL by Sir Raylton Dixon & Co., Middlesbrough for Chas. G. Dunn & Co. Ltd., and Liverpool. Launched on 13/04-1892, completed in June.
1910 Purchased by A/S Hvalen (Lars Christensen), Sandefjord for £ 9.500, and renamed HVALEN. As owners was consul Lars Christensen, ship owner A. F. Klaveness (Lysaker) and royal clerk H. H. Maschmann (Stokke). As manager, we find Andorsen and Neumann in Kristiania (Oslo). Converted to whaling factory with capacity of 14.000 barrels of whale oil. The factory got license for whaling on the coast of South-Shetland. Started whaling with three hired catchers.
Mr Peder Michelsen held the position as whaling manager. Just as the whaling season should start in December, Mr Michelsen died in an accident. His follower was Mr. Lars Christensen’s brother, Henrik Arnold Christensen.
1912 The result of the season 1911/12 became 19.000 barrels.
The company became share joint-stock company, and bank manager Lars Klaveness and consul Lars Christensen became executive member. Lars Christensen took over as manager. The company registered in the trade register of Sandefjord 05/10, and took over the factory ship with equipment, water- and blubber ferries and motor boat at a price of NOK 600.000.
The company also had a newbuilt catcher, the MINERVA, taken over from the Akers mek. Verksted, Kristiania.
The whaling license at South-Shetland was taken over at a price of NOK. 49.380.
1913 The result of the season 1912/13 was 17.500 barrels.
1914 Season of 1913/14 the total result was 18.100 barrels.
During spring, most shares in A/S Hvalen sold to A/S Hektor (Nils Bugge) of Tønsberg and A/S Hvalen deleted from the trade register in Sandefjord 16/11.
A/S Hektor (Nils Bugge) of Tønsberg took over the management of the factory ship.
1916 No whaling the season of 1916/17. The management found out that there was more money in regular trading in the next 12 months.
1917 HVALEN again left over to Brittish interests for a new year for 40/6 shillings per. dw tons. She is war-funded for NOK 3,150,000. And after the inspection of Lloyds received a one-year postponement of the general inspection.
1918
Grounded 29/03 and sank 30/03-1918 on Tres Conteros, north of Vigo in Spain, on route from Almeira to Barrow with ore. 4 men reported missing.

  • HVALEN (II)

    HVALEN (II)
  • HVALEN (II)

    HVALEN (II)
  • HVALEN (II)

    HVALEN (II)
Kilde: Narve Sørensen, http://www.skipet.no/1918.pdf, Håndbok over norske obligasjoner og aksjer v/C. Kierulf
www.skipet.no
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.sandefjordshistorie.no