FLK SVEND FOYN I

Tilbake til søk
SVEND FOYN I
Nasjonalitet
Norge
Off nr 102672
Klassifisering DnV +1A1
Kallesignal LECA (MGSP/1915
Byggeår 1894/05
Byggenr 475
Bruttotonn/BT 4.136,73
Nettotonn/NT 2.416,89
Skrog LOA 365,0' (111,2 m)
Bredde 47,0' (14,32 m)
Dybde (i riss) 27,1' (8,26 m)
Skipsbeskrivelse Dampskip Flytende Kokeri
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for bearbeiding av hval
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Total hvalolje kapasitet ca. 26.000 fat
Kjeletype Bygger ikke registert
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 27"-43"-72", slag 45", 404 NHK
Maskin-/motorbygger Central marine Engineering Works, W Hartlepool, England
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1894 - 1900
Skottland
1912 - 1912
Norge
1912 - 1913
Norge
1913 - 1914
Norge
Sted West Hartlepool
Reg havn Sandefjord

1894 Bygget i stål som STRATHNESS ved Eng. Gray & Co. Ltd., W. Hartlepool for Burell & Son, Glasgow. Sjøsatt 22/02-1894. Overlevert i mai.
1900 Solgt til Bucknell Bros, Glasgow og omdøpt til BUCEROS.
1912 Solgt til A/S Østkysten (Johan Bryde) Sandefjord, omdøpt ØSTKYSTEN. Ombygget til hvalkokeri med faste tanker for 18.000 fat hvalolje. Omdøpt JOHAN BRYDE.
Satt i fangst ved landstasjonen Linga Linga Point på portugisisk Øst-Afrika med hvalbåtene CROZET (1911), HEARD (1912) og TRAVELLER (1913).
1913 Solgt til A/S Sydhavet (Peder Bogen som disponent, stiftet 30/07-1908. Fangstområde var Syd Shetland.), Sandefjord for kr. 575.000 i juli, omdøpt til SVEND FOYN I.
(Kokeriet fikk navnet SVEND FOYN I fordi Sydhavet hadde et annet lite kokeri som het SVEND FOYN(1). Dette var på salg.)
I fangst med 2 innleide hvabåter, NORRØNA I og SELVIK (1911), sesongen 1913/14. Bestyrer var Davidsen. Hvalbåtene var innleid for NOK 35.500 for sesongen.
1914 Etter Peder Bogens død i august 1914, overtok Johan Rasmussen og Alex. Lange som disponenter av disponentselskapet Firmaet Peder Bogen som var disponent for selskapet Hvalfanger-A/S Sydhavet. I dette året opplyses at tankkapasiteten var økt til 22.000 fat.
Ny sesong 1914/15. Innleid hvalbåt SELVIK for NOK 22.000 for sesongen. Fangstbåter for sesongen var således SELVIK, GRAHAM og SCOTT. SVEND FOYN I møtte isen allerede dagen efter avreisen fra Falkland Island. Det ble rapportert om svære is hindringer bestående av tett pakkis stuet inn mellom store isfjell.
Ekspedisjonen holdt det gående langs iskanten og gjorde forsøk både vestover og østover, men kunde ikke finne noen større klarer i ismassene noe sted. Først 10/12 lyktes det dette skip å komme inn til Deception. Ekspedisjonen fortsatte imidlertid straks til Belgicastredet, hvor der ikke var større is hindringer.
1915 27/01 mottar man 50 mann fra kokeriet GUVERNØREN som tok fyr samme dag. GUVERNØREN blir totalvrak og mannskapet blir sendt videre til Chile. Avslutter fangsten og begynner på hjemturen 04/04 via Montevideo for opplag av hvalbåter. Ankom Cardiff 17/05. Bunkrer kull og får ordre om å losse i Fredrikstad.
Innkjøpt hvalbåt SCOTT for NOK 100.910,23. Senere på høsten ble også SELVIK kjøpt for NOK 125.000.
Sesongen 1915/16 fanger man med 3 hvalbåter. SCOTT (1912), SELVIK (1911) og GRAHAM (1912)
I begynnelsen av desember lyktes det en del av flåten å komme inn til Deception, men muligheten ble snart blokkert og hindret fangstvirksomhet. Sydhavets ekspedisjon, sammen med Laboremus ekspedisjonen ble liggende en hel uke i isen utenfor Deception, og kom først inn omkring midten av desember.
1916 Sesongen 1915/16 ble det fangsten 551 hval. Produksjonsresultatene ble ca 25.000 fat hvaloje. Etter sesongens slutt ble hvalbåtene lagt opp på Falklandsøyene.
Kokeriet går til Liverpool for reparasjoner og 4-års klassing. Denne sommeren ble det gjort forsøk på å leie ut kokeriet til fraktfart, men det lykkes ikke. Selskapet hadde allerede leid ut SCOTT for neste sesong til Sandefjords Hvalfangerselskab, og måtte derfor leie hvalbåten EDLE for neste sesongen 1916/17 til en pris av NOK 25.000.
Disponenter for Hvalfangeraktieselskapet Sydhavet er nå Johan Rasmussen og Alex. Lange.
Sesongstart ble forsinket grunnet langt verksted opphold. Verksted opphold avsluttet 10/10.
1917 Ankom fangstfeltet 13/01. Avgikk feltet 26/03. Fangst resultatet for sesongen 1916/17 utgjorde 25.300 fat.
Hvalbåtene ble lagt opp i Montevideo for sommeren.
Sesongen 1917/18 ble også forsinket. SVEND FOYN I har ligget i Cardiff og ventet på utsyr, og gikk ikke derifra før 2. juledag. Fartøyet som skulle komme med utstyret var 1 ½ måned forsinket. Bestyrer var Oscar N. Nilsen, Virik. Hans første tur som kaptein/bestyrer.
1918 Hvalbåtene og kokeriet forlot Montevideo 01/02 og ankom Falklandsøyene 07/02. Ankom fangstfeltet 10 eller 11/02. Det var også oppnådd konsesjon for fangst ved Syd Georgia for å forlenge fangsttiden. Fangsten på Syd Georgia varte til slutten av mai. Resultatet for sesongen 1917/18 ble kun 8.700 fat.
På turen fra feltet kolliderte SVEND FOYN I med dampskipet WAR RAMBLER. Kokeriet ble midlertidig reparert i Montevideo, med en endelig reparasjon i Liverpool senere.
Sesongen 1918/19 var det håp om å få tilbakelevert hvalbåten STAR I fra dens tid på Alaska, men den ble ikke frigitt tidsnok. Fangsten måtte foregå med 2 hvalbåter. Fangsten tok til 23/12. Ekspedisjonen gikk glipp av det gode blåhval trekket på forsesongen, grunnet forsinkelsen fra reparasjonen.
1919 STAR I tilbakelevert fra den amerikanske regjering 11/02. Avgikk Seattle 21/04 med kurs for fangstfeltet i Sydishavet. STAR II og III avgikk 24/04.
Fangsten ble avsluttet 10/04. Resultatet for sesongen 1918/19 ble 16.300 fat hvalolje. Det beste i selskapets historie. Hvalbåtene GRAHAM, SELVIK og SCOTT går til sommer opplag og vedlikehold i Montevideo. Kokeriet ankom Liverpool 01/06 for levering av lasten. Avgikk Liverpool for Sandefjord 21/06 og var fremme 26/06.. Denne sommeren blir det montert faste tanker i rom nr. 2. Lastekapasiteten er nå øket til 27.000 fat i faste tanker.
For sesongen 1919/20 går SVEND FOYN I fra Sandefjord 01/10 med kurs for Norfolk, USA for å laste kull for sesongen. Kokeriet gikk fra Norfolk 26/10 med kurs for fangstfeltet. Ankom feltet 07/12.
1920 Fangsten avviklet og hjemreisen begynt 02/04. Fangst resultatet for sesongen 1919/1920 var 26.000 fat. Kokeriet gikk til Liverpool for å losse sin last, og fullførte sin besiktigelse av klassen. Hvalbåtene gikk til Montevideo for sommer opplag og vedlikehold.
For sesongen 1920/21 går kokeriet igjen til feltet fra Sandefjord 17/09 via England for bunkring av kull for sesongen. Ankom feltet med sine 3 hvalbåter 20/11.
En annen ekspedisjon kom ca. en uke senere til feltet. Denne ekspedisjon rapporterer at der fra ca. 25/11 var helt isfritt utenfor øyrekken ved Syd Shetland. De ekspedisjoner som ved denne tid søkte inn mellom Smith Island og Snow Island kom derfor inn til Deception uten større is hindringer.
1921 Fangsten var over og hjemturen tok til 05/03. Fangst resultatet sesongen 1920/21 ble 26.000 fat hvalolje. Markedet for hvalolje hadde brutt sammen denne vinteren, så SVEND FOYN I ble beordret til å gå rett til Sandefjord med lasten inne. Hvalbåtene blir også dette året lagt opp i Montevideo. Hun ankom Sandefjord 18/04. Der ble den liggende til oljeprisen bedret seg. Oljen ble ikke solgt før 19/08. SVEND FOYN I gikk så fra Sandefjord 23/08 med kurs for Runcorn i Cheshire, England, hvor lasten skulle losses. Etter utlossing gikk kokeriet til Liverpool for dokksetning hvor hun blant annet skulle fornye propellakselen. Utvendig vedlikehold var gjort i Sandefjord under sommeren.
Etter verksted oppholdet i Liverpool, gikk hun til Cardiff for å bunkre kull for sesongen. Deretter fortsatte hun hjem til Sandefjord for å klargjøre for sesongen 1921/22. Forlot Sandefjord 13/10 med kurs for Montevideo for å bemanne hvalbåtene. Ankom 13/11 og fortsatte så til fangstfeltet hvor hun ankom rundt 23/11.
1922 Resultatet for sesongen 1921/22 ble 25.700 fat hvalolje. Rasmussens kompanjong, Alex. Lange, avgikk ved døden i august.
Avgikk Sandefjord med kurs for Syd-Shetland 30/09, via England. SVEND FOYN I gikk 15/11 via Bridgeman Island inn til Deception. Der var helt isfritt. Ankomst fangstfeltet 17/12 og begynte fangst samme dag.
1923 Sesongen avsluttet 23/04. Resultatet av sesongen 1922/23 ble 23.830 fat. Ekspedisjonen har for det meste vært stasjonert i Deception under sesongen. SVEND FOYN I leverte sin last i Brake, Tyskland hvor hun ankom 05/06. Etter utlossing fortsatte hun til Sandefjord hvor ankomsten var 14/06.
Selskapets disponent heter nå Johan Rasmussen & Co. Daglig ledere er Johan Rasmussen og Torger Moe, Sandefjord.
Selskapets fangstbåter er GRAHAM (1912), SCOTT (1912) og nybygde (Akers mek.) ALEX. LANGE (1923). SELVIK er solgt for NOK 190.000. GRAHAM og SCOTT gikk til Montevideo for sommeren.
SVEND FOYN I avgikk Sandefjord for sesongen 1923/24 22/09 med kurs for Cardiff for opplasting av kullbunkers for sesongen. Avgikk Cardiff med kurs for feltet 06/10. Ankom feltet i midten av november.
1924 Hvalbåten GRAHAM forsvinner sporløst 06/11.
1925 Uskifting av gammelt materiell. Nye hvalbåter av året er GRAHAM (1925), SCOTT (1925) og ALEX. LANGE (1925). Fanger ved Syd-Shetlands øyene.
1927
1928 Fanger med hvalbåtene GRAHAM (1925), SCOTT (1925) og ALEX. LANGE (1925).
1929 Fanger med hvalbåtene GRAHAM (1925), SCOTT (1925) og ALEX. LANGE (1925).
1930 Fanger med hvalbåtene GRAHAM (1925), SCOTT (1925) og ALEX. LANGE (1925).
1931 Tatt ut av fangst etter sesongen 1930/31.
1934 Solgt til hugging. Hugget i Inverkeithing, Fife, Skottland 27/07-1934

1894 Built as steam ship STRATHNESS by Eng. Gray & Co. Ltd., W. Hartlepool for Burell & Son, Glasgow. Launched 22/02-1894 completed in May.
1900 Sold to Bucknell Bros, Glasgow, renamed BUCEROS.
1912 Purchased by A/S Østkysten (Johan Bryde) Sandefjord. Omdøpt ØSTKYSTEN. Converted to floating whaling factory with fixed tanks for 18.000 barrels whale oil. Renamed JOHAN BRYDE.
Whaling for the land station at Linga Linga Point in Portugish East Africa with the catcher CROZET (1911), HEARD (1912) and TRAVELLER (1913).
1913 Sold to A/S Sydhavet (Peder Bogen) Sandefjord for NOK 575.000 in july, renamed SVEND FOYN I
(The factory was named SVEND FOYN I as Sydhavet had another small factory by the name of SVEND FOYN(1). She was on sale.)
1914 As Mr. Peder Bogen passed away in 1914, the management of the company Hvalfanger-A/S Sydhavet was taken over by Johan Rasmussen and Alex. Lange as managers. The company of Peder Bogen was the manager of Hvalfanger-A/S Sydhavet. In this year the tank capasity of the factory was increased to 22.000 barrels.
New season 1914/15. The catcher SELVIK was hired for NOK 22.000 for the season. Catcher for the season was SELVIK, GRAHAM og SCOTT. SVEND FOYN I met the icepack already the day after leaving Falkland Islands.
The expedition reported huge ice barriers of hard packed ice between hugh ice bergs.
The expedition kept it going along the edge of the ice and made an attempt of going both westerly and easterly, but did not find any ice free waters in the icemass anywhere. At 10/12 the ship finally get in to the Decption. The expedition continued immediatly to the Belgica Strait (later Gerlache Strait), where there was only minor ice hindering.
1915 On 27/01, received 50 men from the factory GUVERNØREN who caught fire the same day. GUVERNØREN was a total loss and the crew was sent to Chile. Finished off the whaling and started the way home on 04/04 via Montevideo for storing of catchers during off season. Arrived Cardiff 17/05. Bunkering coal and get order for Fredrikstad as discharge port.
Purchased the catcher SCOTT for NOK 100.910,23. Later that year purchased SELVIK as well, for NOK 125.000.
Season of 1915/16 catching with 3 catchers. SCOTT (1912), SELVIK (1911) og GRAHAM (1912).
In the beginning of December, some of the fleet did get in to Deception, but the possibility soon was blocked and stoppet the whaling mission. The Sydhavets expedition, together with the Laboremus expedition was hindered a whole week in the ice off Deception, and did not get in before medio December.
1916 During season 1915/16 the catch was 551 whales. The production was abt. 25.000 barrels of whale oil. At the end of season her catchers was laid up at the Falkland Islands.
The factory left for Liverpool for repair and a 4-yearly classification. During this summer an attempt to hired out the factory as a freighter, but there was lack of interest in the market. The company had already hired out SCOTT for the next season to Sandefjords Hvalfangerselskab, and therefore had to rent a catcher as replacement. EDLE was then hired for season 1916/17 at a price of NOK 25.000.
Managers for Hvalfangeraktieselskapet Sydhavet is now fully Johan Rasmussen and Alex. Lange.
The season was delayed as the time at repair yard was too long. Left the repair site 10/10.
1917 Arrived the whaling ground 13/01. The season ended and homerun started 26/03. The result of the season 1916/17 was 25.300 barrels.
Her catchers was laid up in Montevideo during off season.
The season 1917/18 as also delayed. SVEND FOYN I had been in Cardiff awaiting some equipment, and did not get away before 2nd day of Christmas. The vessel transporting the equipment was some 1 ½ month delayed.
1918 The catchers and factory left Montevideo on 01/02 and arrived Falkland Islands 07/02. Arrived whaling ground 10 or 11/02. A license for whaling round the South Geargia was also obtained to extend the season. Whaling round South Georgia was open to the end of May. The final result of the season 1917/18 was only 8.700 barrels.
On her way from the whaling ground to Montevideo, SVEND FOYN I collided with the steamer WAR RAMBLER. The factory was temporary repaired in Montevideo. The final repair was executed in Liverpool later on.
The season of 1918/19 it was hope of getting back the catcher STAR I from it’s time in Alaska, but it was not released in time. The catching therefore had to go on with 2 catchers. Whaling commenced on 23/12. Expedition did miss  the good blue whale track in the fore season, caused by the repair after collision.
1919 STAR I is returned from the American Government 11/02. Left Seattle 21/04 with course for the whaling ground in the Southern Seas. STAR II and III left 24/04.
Whaling season of 1918/19 was ended 10/04. The result of the season was 16.300 barrels og whaleoil. The best result in the history of the company. Catcher GRAHAM, SELVIK and SCOTT went to storage and maintenance in Montevideo. The factory arrived Liverpool 01/06 for discharging her cargo. Departed Liverpool heading for Sandefjord 21/06 and arrived 26/06.
That summer fixed tanks also mounted in room no. 2. Cargo capacity in fixed tanks is then inscreased to 27.000 barrels.
For season 1919/20 SVEND FOYN I left Sandefjord 01/10 heading for Norfolk, USA to store up bunker coal for the season. She left Norfolk 26/10 with her course set for the whaling ground in south. Arrived on 07/12.
1920 Whaling season terminated and homewardbound 02/04. Result of the season 1919/1920 was 26.000 barrels. The factory went to Liverpool to discharge her cargo and finalizing her classification. Her catchers was left in Montevideo for storage and preparing for next season.
For the season 1920/21 SVEND FOYN I again heading for the Southern Seas and left Sandefjord 17/09 via England for storing bunker coal for the season. Arrived the whaling ground with her 3 catchers on 20/11.
Another expedition arrived a week later and reported that from 25/11 all ice had left off the islands of South Shetland. Those expeditions seeking in between the Smith Island and Snow Island came therefore in to Deception without any big problems.
1921 Whaling ended and her long home trip started 05/03. Result of the season 1920/21 was 26.000 barrels of whale oil. The market for whale oil had collapsed this winter. The SVEND FOYN I was ordered to proceed to Sandefjord with her cargo. Her catchers is also this summer ordered to Montevideo for storage and maintenance. The factory arrived Sandefjord 18/04. She was laid in a storage buoy awaiting better oil prices. The oil was not sold before 19/08. SVEND FOYN I departed Sandefjord 23/08 heading for Runcorn in Cheshire, England, where the cargo was discharged. After completing discharge the factory went to Liverpool for docking, where she should replace the propeller shaft. External maintenance was executed during her stay in Sandefjord.
After completed repair in Liverpool, she went to Cardiff to lift bunker coal for the coming season. Thereafter she continued to Sandefjord to store up for the season of 1921/22. Left Sandefjord 13/10 with course for Montevideo with manning for her catchers. Arrived at 13/11 and continued to the whaling ground where she arrived around 23/11.
1922 The result for season 1921/22 was 25.700 barrels of whale oil.
Johan Rasmussens companion, Alex. Lange, died in August.
The factory left Sandefjord heading for the Southern Seas and South-Shetland 30/09, via England. SVEND FOYN I went 15/11 via Bridgeman Island in to Deception. There was no sign of ice. Arrived whaling ground 17/12 and the whaling commenced the same day.
1923 Season of 1922/23 ended 23/04. The result was 23.830 barrels. The expedition did most of the time been stationed at the Deception during the season. SVEND FOYN I discharged her cargo in Brake, Germany where she arrived 05/06. After completed discharge she continued to Sandefjord where she arrived 14/06.
Manager of the company is now Johan Rasmussen & Co. Daily leader is Johan Rasmussen and Torger Moe, Sandefjord.
The catchers of the company is now GRAHAM (1912), SCOTT (1912) and the newly built (Akers mek.) ALEX. LANGE (1923). SELVIK is sold for NOK 190.000. GRAHAM and SCOTT is stored in Montevideo for the summer.
SVEND FOYN I left Sandefjord for the season of 1923/24 on 22/09, heading for Cardiff for lifting bunker coal for the season. Left Cardiff for the whaling ground on 06/10. Arrived medio November.
1924 The catcher GRAHAM disappeared without trace 06/11.
1925 Replacement of old equipment. New catcher of the year is a new GRAHAM (1925), SCOTT (1925) and ALEX. LANGE (1925). Catching off the coast of South-Shetland Islands.
1927
1928 Catching with the catcher GRAHAM (1925), SCOTT (1925) and ALEX. LANGE (1925).
1929 Catching with the catcher GRAHAM (1925), SCOTT (1925) and ALEX. LANGE (1925).
1930 Catching with the catcher GRAHAM (1925), SCOTT (1925) and ALEX. LANGE (1925).
1931 Taken out of whaling after the season of 1930/31.
1934 Sold to breaking. Broken up at Inverkeithing, Fife, Scotland on 27/07-1934

 • SVEND FOYN I

  SVEND FOYN I
 • SVEND FOYN I

  SVEND FOYN I
 • SVEND FOYN I

  SVEND FOYN I
 • SVEND FOYN I

  SVEND FOYN I
 • SVEND FOYN I

  SVEND FOYN I
 • SVEND FOYN I

  SVEND FOYN I
 • SVEND FOYN I

  SVEND FOYN I
 • SVEND FOYN I

  SVEND FOYN I
 • SVEND FOYN I

  SVEND FOYN I
 • SVEND FOYN I

  SVEND FOYN I
Kilde: Lloyds Register mm, Ristings «Om isforholdene ved Sydhavets fangstfelter 1908-1928» Kiærulfs "Håndbok "Norske aksjer og obligasjoner"
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.sandefjordshistorie.no