BRG ORVADOR

Tilbake til søk
ORVADOR
Har du bilder til dette skipet, send dem gjerne til oss: Lardex team
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Byggeår 1855 Sandar
Skipsbeskrivelse Seilskip Brigg
Skipsfunksjon/bruk Seilskip
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Sandefjord, Sandar
Reg havn Sandefjord

Størrelse : 64½ kl. / 128 t

1882    Forlist på Koster 01.05. på reise fra London til Fredrikstad. Mannskapet reddet.

Ingen bilder er lagret for denne båten

1855- H. Bull
1864 H. Olsen

Gårdens tidlige historie kan leses i Lorens Bergs Sandeherred, under Østre Vaggestad, s. 216ff, bruk 1, Spesiell interesse knytter det seg til Ole Hanssen, som overtok gården fra faren i 1817 og levde der til han døde i 1878. Det er Ole som må ha ført opp bygningen. Han var ikke bare bonde. Han var også reder, og mye tyder på at han kan ha hentet impulser til bygningen utenfor det lokale bondemiljøet. I 1855 hadde Ole fått bygd ei seilskute, en brigg på 64 112 kl, 128 tonn, med navnet "Orvador". Hvor den seilte, kjenner jeg ikke til. Sønnen Hans, som var ugift og bodde i Sandefjord, var skipper og førte farens skute. Noen år og to eiere seinere, 1. mai 1882, forliste skuta ved Koster på reis fra London til Fredrikstad.

Kilde: Boka: Seilskip i Sandar og Sandefjord av Haakon Hansen og Johan Knap
Utarbeidet av: Bearbeidet: Marita S. Austenå
   
https://www.sandefjordshistorie.no