BRUNO
Har du bilder til dette skipet, send dem gjerne til oss: Lardex team
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Byggeår 1832
Kilolast 9,5
Skipsbeskrivelse Seilskip Slupp
Skipsfunksjon/bruk Seilskip
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Tønsberg
Reg havn Sandefjord

Tonnasje : 9½ Kom.L

1832 Inkjøpt fra Tønsberg

1836 Solgt til Tjøme i 1836

1840 kjøpt tilbake før 1840.

1846 Solgt påny til Tønsberg Tolldistrikt 

Ingen bilder er lagret for denne båten

G.Christensen
Kilde: Boka: Seilskip i Sandar og Sandefjord av Haakon Hansen og Johan Knap
Utarbeidet av: Bearbeidet: Marita S. Austenå
   
https://www.sandefjordshistorie.no