Rederiselskap: Steamship Fedsden Ltd (A. Stuart), London

Tilbake til søk
Eier Steamship Fedsden Ltd (A. Stuart),
Etablert
Sted London
Land Storbritannia

Følgende skip er lenket til rederiselskapet:

Navn Bygget Innkjøpt Avhendet Bilder Type Disponent
JAMES BRAND 1893/04 1936 1937 1 DS/FLK Anders Jahre A/S, Sandefjord
   
https://www.sandefjordshistorie.no