Rederiselskap: Toronto Trading Co Ltd., Newcastle

Tilbake til søk
Eier Toronto Trading Co Ltd. (W. Petersen),
Etablert
Sted Newcastle
Land England

Følgende skip er lenket til rederiselskapet:

Navn Bygget Innkjøpt Avhendet Bilder Type Disponent
TORONTO 1891/02 1921 1936 Hugget 9 DS/FLK Aktieselskapet Ørnen (Søren L. Christensen)
TORONTO 1891/02 1911 1919 2 DS/FLK A/S Laboremus, Sandefjord/Oslo
   
https://www.sandefjordshistorie.no