Rederiselskap: Hvalfanger-A/S Ishavet

Tilbake til søk
Eier Hvalfanger-A/S Ishavet
Etablert
Sted Sandefjord
Land Norge
Formål Fangst og nyttiggjørelse av hval og sel og dermed i forbindelse stående virksomhet samt fraktfart
Disponent
Tidligere navn

Følgende skip er lenket til rederiselskapet:

Navn Bygget Innkjøpt Avhendet Bilder Type Disponent
HAUGAR 1885/04 1917 1919 2 SS/JFG A/S Dovrefjell
HAUGAR 1885/04 1910 1916 2 SS/JFG A/S Scottish Glens, Larvik
HAUGAR 1885/04 1939 1940 4 MS/FLK Skips-AS Haugar (Anders Jahre)
   
https://www.sandefjordshistorie.no