Rederiselskap: K/S Hilco Skater A/S , Oslo

Tilbake til søk
Eier K/S Hilco Skater A/S (Irgins Larsen A/S og A/S Thor Dahl (25%))
Etablert
Sted Oslo
Land Norge

Følgende skip er lenket til rederiselskapet:

Navn Bygget Innkjøpt Avhendet Bilder Type Disponent
HILCO SKATER 1981/ 1981 3 MS K/S Hilco Skater A/S , Oslo
   
https://www.sandefjordshistorie.no