Rederi: A/S Congo & Gabon

Tilbake til søk
Eier Søren L. Christensen, Johannes Dahl og Société Anonyme Industrielle du Bas-Ogooné
Etablert
Sted/By Sandefjord
Fylke Vestfold
Land Norge
Disponent
Kontor Sandefjord
Telegramadresse Søren
Formål

Hvalfangst og fiskeri på kysten av Fransk Congo. Søsterselskap til A/S Congo  A/S Gabon vil fange med samme materiell samt en oppført landstasjon ved Cape Lopez

Selskapets anlegg består av:
Flytende kokeri DS PROFESSOR GRUVEL, ex BOMBAY, 4.600 tdw., bygget av jern 1882, survey 1918, faste tanker for 15.000 fat (innkjøpspris og pantelån, se under A/S Ørnen) og 4 hvalbåter: BJØRN I 106 br. reg., bygget 1907, JERV I, 106 br. reg., bygget 1907, MAAR I, 108 br. reg., bygget 1908, ULV I, 106 br. reg., bygget 1908.

Tidligere rederinavn
Tilknyttede redere

Denne aksjeinbydelsen lå ute i februar 1921:

 Innbyderne har på rimelige vilkår sikret seg overdragelse av to konsesjoner på Fransk Congo, hver for hvalfangst med 4 hvalbåter og så vel flytende kokeri som stasjon i land, samt for fiskeri. Konsesjonen gjelder foreløpig for 5 år. Adgang til fornyelse. Innbyderne har ingen økonomisk fordel av konsesjoners overdragelse til selskapet. De årlige avgifter til kolonien er små. I henhold til fransk lov av 12. februar 1915 er konsesjonenes antall på dette felt begrenset til tre. Imidlertid har innbyderne truffet et arrangement med innehaverne av den tredje konsesjon om opprettelse av felles landstasjon og annet samarbeide, så man ikke risikerer usunn konkurranse i fangsten.

Hvalfangsten på Fransk Congo begynte i 1912 og viste tilgangen på hval viste seg så god, at det allerede i 1913 var 6 selskaper i virksomhet. Denne fangsten opphørte imidlertid helt ved krigens utbrudd i 1914. Så feltet nå har ligget fredet siden den tid og da som ovenfor nevnt de franske myndigheter i mellomtiden revidert hvalfangstloven og sterkt redusert rettighetenes antall, blir antall av hvalbåter på feltet nå så innskrenket, at det ingen risiko er for at feltet blir utfisket. Det er derfor god utsikt til lønnsom drift, og da man ved å starte selskap nå får fordel av de lavere priser på kull og andre fornødenheter. Kan man helt fra starten vente seg et godt resultat selv med de reduserte oljepriser. Fangstsesongen varer fra juni til oktober, i hvilken tid det har vært et godt tilsig av fet knølhval. Havne, vann og fangstforhold er gode. Det er hensikten å begynne fangsten allerede i inneværende år med fullt moderne og effektivt flytende kokeri, med innbygde tanker og av passende størrelse for dette felt. Det vil sammen med hvalfangerselskapet Gabon, som innehar den tredje konsesjonen, gå til oppførelse av landstasjon med kjøtt kokeri og guanofabrikk, slik at hele hvalen kan nyttiggjøres.

Det finnes på kysten av Congo mengder av fisk, som hittil ikke har vært gjenstand for rasjonell fangst. Denne fisk skal etter innhentede opplysninger egne seg godt til salting, tørking og røyking så vel som til fabrikasjon av olje, guano og man akter derfor å sette i gang forsøksfiske, hvor man har sikret seg faglig assistanse. Fisket kan drives i forbindelse med selskapets landstasjon da den kun trenger å komplettere stasjonen med presser, kummer osv for preparering av fisken. Da det i de tilgrende distrikter er stort behov for så vel fersk som saltet og røkt fisk, gjør man regning med god avsetning, slik at man kan slutte overenskomst med et stort fransk handelsselskap på stedet. Av konsesjonsbetingelsene må 1/3 av kapitalen være på franske hender. Denne tredjedelen er tegnet i Frankrike.

Ved aksjetegningen betales en margin av 25% som innsettes på tegnet navn i Aktie-Kreditbanken i Sandefjord. Resten innbetales i to terminer etter forstående generalforsamlings bestemmelser. Utover innbetalingsfristen hevdes den til enhver tid gjeldende kassakreditt rente.Av og ved innbyderne er på forhand tegnet kr. 1.600.000.

(Sandefjord, Februar 1921).

Ingen bilder er lagret for dette rederet

Følgende skip er lenket til rederiet:

Navn Bygget Innkjøpt Bilder Type Disponent
REV 1 1907/11 1924 1 DS/HVB A/S Congo & Gabon
BJØRN 1 1907/02 1907 1 DS/HVB Hvalfangerselskapet Victor
PROFESSOR GRUVEL 1882 1909 9 DS/FLK Hvalfangerselskapet A/S NOR
   
https://www.sandefjordshistorie.no