Rederi: Bendt Rasmussen

Tilbake til søk
Eier
Etablert
Sted/By Kristiansand
Fylke Vest-Agder
Land Norge

         Bendt Rasmussen ble født i Grimstad i 1894, som eldstemann i en barneflokk på 9. Familien flyttet etterhvert til Brekkestø, hvor Bendt vokste opp. Som 15 åring dro han til sjøs, og gikk gradene til styrmann og kaptein.        

Han hadde fartstid både på seilskuter og dampskip, samt sin plikttid i marinen, da han i 1921 begynte å seile for Westfal-Larsen i Bergen. Her rykket han opp til kaptein i 1926, og rederiet ble hans faste arbeidsgiver fram til han begav sjøen i 1939.        

Bendt vokste opp i et kristent hjem, og sin barnetro beholdt han livet igjennom. Han ble en varm venn av Sjømannsmisjonen og også Broderkretsen på Havet fikk bære frukter av hans engasjement.        

Sitt første bidrag til rederstanden gav han i 1936, da han var med og startet broren Einars rederieventyr. Meningen var at han med sin maritime erfaring, skulle tre inn i ledelsen her da han begav sjøen, men så ble det ikke. Da Bendt sluttet sjøen i 1939, disponerte Einar 2 skip, men krigens mørke skyer lå som en tung dis, og de to rederbrødrene ble nærmest gående uvirksomme gjennom krigsårene.        

Men administrative evner kom til nytte da han i 1945 ble konstituert som leder av Skipskontrollens avdeling og Mønstringskontoret i Kristiansand. Han brukte nå sine evner på å bygge opp igjen disse to institusjonene etter krigen.        

I 1946 ble skipsaksjeselskapet A/S Excelsior opprettet. Partnere var broren Einar og skipsmegler Johan G. Olsen. Man fikk kjøpt et kanadiskbygd tankskip, bygd under krigen, og skipet fikk navnet Benoil, som gav starten på rederiets navnepolitikk, med "Ben" som prefiks. Selskapets navn Excelsior er latin, og betyr "nye høyder" noe helt sikkert målsetningen var, og han lykkes vel i så måte.        

Broren Einar sto som disponent for Benoil de første månedene, men etterhvert overtok Bendt selv som disponerende reder. I 1949 gikk også Bendt inn i et samarbeid med Einar Saanum i Mandal. Sammen overtok A/S Excelsior og Skips-A/S Agnes tankskipet Rona. Denne ble registrert og drevet fra Mandal, så hun kom aldri under Bendts administrasjon. Saanum overtok skipet 100 % i 1954. Sønnen Bendt jr. kom inn i ledelsen i 1951, og overtok som disponent da senior gikk bort i 1966.        

Rederiet ble drevet nøkternt, og man satset hele tiden på secondhand tonnasje. Tank var hovedsatsingen, men i en 10 års periode fra 1956 drev man i tillegg 2 kjøleskip, Benfruit og Benares.                 

Fram til siste tankskip ble solgt i 1975, disponerte rederiet 12 skip, så stort ble rederiet aldri, før man slo inn på nye baner. Bendt jr. så tidlig potensiale i offshore skip, og i mars 1975 ble det første av disse levert som Ben Viking. Driftselskapet fikk navnet Viking Supply Service, og ble etterhvert en betydelig aktør i Nordsjøen. Man gikk nå helt bort fra konvensjonell oversjøisk skipsfart og satte alle ressurser mot offshoresegmentet. Fargevalget på offshoreflåten, gult og svart i "tigermønster" har sikkert en helt naturlig forklaring, men ifølge "uautoriserte rykter" var Bendt jr en ihuga Startfan, så, ja, hvorfor ikke ?

Kilde: Jan Tore Knudsen / Sørlandsskip.

  • Bendt Rasmussen

    Bendt Rasmussen
  • Bendt Rasmussen

    Bendt Rasmussen

Følgende skip er lenket til rederiet:

Navn Bygget Innkjøpt Bilder Type Disponent
BENOIL (1) 1944 1946 0 DT Skips-A/S Excelsior
RONA 1931 1949 0 MT Skibs-A/S Excelsior (Bendt Rasmussen, Kristiansand), P/R Rona og Skibs-A/S Agnes (Einar Saanum), Mandal.
BENARES (1) 1921 1950 0 DT Skips-A/S Excelsior
BENMORE 1932 1951 0 MT Skips-A/S Excelsior
TBN 1953 1951 0 MT Skips-A/S Excelsior
BENOIL (2) 1939 1953 0 MT Skips-A/S Excelsior
BENFRUIT 1948 1956 0 MS Skips-A/S Excelsior
BENARES (2) 1950 1958 0 MS Skips-A/S Excelsior
BENAMI (1) 1951 1961 0 MT Skips-A/S Excelsior
BENOIL (3) 1957 1961 0 MT Skips-A/S Excelsior
BENWELL 1959 1962 0 MT Skips-A/S Excelsior
BENSTREAM 1958 1964 0 MT Skips-A/S Excelsior
BENARES (3) 1957 1965 0 MT Skips-A/S Excelsior
BENAMI (2) 1962 1973 0 MT Skips-A/S Excelsior
MAGNUS VIKING 1982 0
MARTIN VIKING 1983 1983 0 MS
   
https://www.sandefjordshistorie.no