Rederi: Anders Fredriksen 1807-1871

Tilbake til søk
Eier Anders Fredriksen, Langeby, Sandeherred (Sandefjord)
Etablert
Sted/By Sandefjord, Langeby
Fylke Vestfold
Land Norge
Disponent
Kontor Langeby
Telegramadresse
Formål

Skipsfart

Tidligere rederinavn
Tilknyttede redere

Anders Fredriksen (far til Hans Fredriksen SFJ018) (1807-1871) (5 skuter)
Fredriksen familien var tre reder brødre som var bosatt på Vesterøya utenfor Sandefjord. Den ene var Hans Fredriksen (1799-1880) som bodde på Auve hvor han hadde kjøpt eiendommen Nedre Auve i 1835. Han hadde 6 skuter på til sammen 375 ½ kl. Neste var Søren Fredriksen (1804-1855) som hadde 6 skuter på til sammen 253 kl, og Anders Fredriksen, som bodde på Langeby (1807-1871), med 5 skuter på i alt 322 kl. Anders Fredriksen var far til Hans Fredriksen som i 1906 flyttet med sitt rederi til Stabekk i Kristiania og som senere engasjerte seg som hvalfangstrederer gjennom selskapet Rethval & Thule.

Ingen bilder er lagret for dette rederet

Følgende skip er lenket til rederiet:

Navn Bygget Innkjøpt Bilder Type Disponent
HAABET (Langeby) 1836 Langeby 1836 0 SS/SKN Anders Fredriksen 1807-1871
MAREN CATHERINE 1840 Sandar 1840 0 SS/GAL Anders Fredriksen 1807-1871
ERSTATNINGEN 1810 Sandar 1810 0 SS/SKN Anders Fredriksen 1807-1871
ERSTATNINGEN Tønsberg 0 SS/SKN Hans Fredriksen 1799-1880
GODT HAAB 1850 New York 1863 Utlandet 0 SS/BRG Niels Fredriksen 1860- og 1870-
PERLEN 1839 1839 Kragerø 0 SS/SKN Ole C. Nielsen 1830/40-årene
   
https://www.sandefjordshistorie.no