Veien går fra Østerøyveien til Kastet miljøstasjon, videre derfra som gang- og sykkelvei.
Navnet ble vedtatt i 1977.

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Kastet

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Diverse bilder

   
https://www.sandefjordshistorie.no