Føykåsveien går fra Kjellbergveien i syd, deretter langs fjellet på vestsiden av Hauanåsen og stopper som blindvei i nord ved Føykåsveien 26, som i sin tid huset Sandeherred Barnehjem.

Her kommer man også inn i skolegården til gamle Virik Skole, Føykåsveien 28, som nå (2021) er opplæring for flyktninger og innvandrere.

  • Totalt bilder i artikkelen: 13

    Føykåsveien 26

   
https://www.sandefjordshistorie.no