Den har tidligere også vært kalt BrekkebakkenGamleveien og Pukkestadveien.
På folkemunne ble den kalt "Bratta" og Gamle-Brekka".

Bakkegata på Hjertnes i Sandefjord kommune går fra krysset Pukkestadveien / Hystadveien og dreier så sydover til krysset med Pukkestadveien / Kathrineborggata.
Gata er 236 m lang, er en rest av en av de eldste innfartsveiene til Sandefjord og inneholder mye gammel bebyggelse. Navnet Bakkegata ble fastsatt i et bystyremøte 5. september 1919.

10.10.1929: Vestfoldgaten forlænges over Hystadveien op til Bakkegaten. Kathrineborggaten forlænges frem til Leikvoldgaten.
20.02.1936: Forandring av gatenavn. Hystadveien føres helt frem til Prinsensgate. Kathrineborggaten forlenges sydover og nordover. Vestfoldgaten forlenges vestover. Pukkestadveien forlenges op til Vesle Hauan. Gamle Pukkestadvei gis navnet Bakkegaten.
24.09.1949: Bakkegaten. Går fra Hystadveien opp til Kathrineborggaten. Dens navn var tidligere Pukestadveien (Gamle-brekka). Imidlertid jhadde man også den virkelige Pukkestadveien som begynner ved Prinsens gate og går opp til Lindgaards gate, grensegaten mot Sandar ved Virik.
Gaten er derfor av praktiske grunner omdøpt til Bakkegaten. Gaten er ikke oppkalt etter noen person eller noe annet. Navnet taler for seg selv. Det er bare en bakkete gate. Kjøring, sykling og aking er forbudt der. Krysset ved Hystadveien er farlig og uoversiktlig.

Kilde: lokalhistoriewiki.no

Har du nye opplysninger eller bilder ta kontakt med oss. på:  lardex@online.no

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Bakkegata 1

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Bakkegata 3

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Bakkegata 6

   
https://www.sandefjordshistorie.no