Jahredammen er navn på veien som går fra Uranienborgveien til Vardeveien.
Navnet ble vedtatt i 1989.
Navnet har veien fått etter en tidligere oppdemmet dam på Kamfjord som ble benyttet som isskjæring.

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Jahredammen

   
https://www.sandefjordshistorie.no