Går fra fylkesvei 303 ved Åsane til Storøya.
Navnet ble vedtatt i 1977.

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Storøya

  • Totalt bilder i artikkelen: 6

    Storøyaveien 81

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Storøyaveien 85

   
https://www.sandefjordshistorie.no