Anne Hilde Olsen fra Øvre Gokstad, gift med skipsfører Tor Mikkelsen, overtok gården på Sunde i 1886. Her drev de sommerpensjonatet Sommerlyst.
I 1910 ble gården solgt til hvalskytter og fangstbestyrer Arnt O. Skontorp.

  • Totalt bilder i artikkelen: 2

    Bygninger

   
https://www.sandefjordshistorie.no