A/S Thor Dahl Plastindustri startet sin virksomhet på Thorøya i oktober 1963.  Den første maskinen populært kalt "Eneren", var fortsatt i døgndrift 10 år senere.  Maskinen er av fabrikat Krauss-Maffei type V 165/200 og var den største av sitt slag i Norge på den tiden. Den kan støpe produkter på opp til 6 kg. Arbeidstrykket er 1.200 tonn.  Med den maskinen kan det produseres forskjellige typer baljer, skittentøykurver, badestoler og trtansportkasser.  I samarbeid med fiskekretser i Norge, har det blitt konstruert en plast fiskekasse,  Produksjonen av denne, ble påbegynt høsten 1964.  Det var stor interresse for kassen, noe som medførte stort salg.  I løpet av juli måned skal produksjonen av øl- og mineralvannkasser starte.

Høsten 1965 overtok A/S Thor Dahl Plastindustri en igangværende plastfirma i Oslo, Konrad Karlsen A/S.  Denne fabrikken hadde 5 mindre sprøytemaskiner.  Disse ble flyttet til Thorøya og ble satt i full produksjon.  Med disse maskinene på plass, kunne det produseres alt fra små til store plastartikler.

Etter at lagerbygningen brant, ble den bygget opp igjen og sto ferdig i 1982. Det nye lageret er på 1474 kvm i grunnflate, i 2 etasjer, slik at det totalt ble 2.948 kvm.  Thor Dahl Plastindustri  har hele 2. etasje i bygget, totalt 1.474 kvm pluss 1. etasje med 1.181 kvm.  

  • Totalt bilder i artikkelen: 16

    Bilder

   
https://www.sandefjordshistorie.no