Thorøya er en halvøy på vestsiden av Sandefjordsfjorden som etter etter den annen verdenskrig ble landfast.
Navnet ble Thorøya da AS Thor Dahl i sin tid kjøpte øya. Det har sannsynligvis ligget et saltverk på øya i gammel tid., for den første mannen som bodde der het Bernt Karsteinssøn, også kalt Bernt saltverk. Senere hører vi at Erik Anderssøn bodde på saltverket. Det må ha bodd folk på øya fram til 1800 tallet.
Da AS Thor Dahl kjøpte øya ble det satt igang industri på øya. Det var noen år etter krigen, og kanalen som skilte øya fra fastlandet ble fylt igjen. Før mye av fjellet ble sprengt bort for å gi plass til industri og store tanker for lagring av hvalmel, var det store fortøyningsbolter på nordsiden av øya for kokerier og hvalbåter.
Senere ble noe av øya bebygget med boliger mot syd og en del av indi\ustrilokalene bygget om til kontorer. På sydsiden er det fylt ut et større område som også er bebygget med boliget helt ned i vannkanten.

Kilde Roger Davidsen: Steder i Sandefjord

 

 

  • Totalt bilder i artikkelen: 3

    Før Thorøya ble landfast

  • Totalt bilder i artikkelen: 5

    Hvalbåter og kokerier til Thor Dahl

   
https://www.sandefjordshistorie.no