Østerøyveien  er fylkesveien fra Hegna og helt ut til Skogan, ytterst på Østerøya.

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Berganodden 1

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Haslebekken

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Helle

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Strand Søndre ved Grindholmveien

 • Totalt bilder i artikkelen: 5

  Østerøyveien 190

   
https://www.sandefjordshistorie.no