Tangenodden er et sentralt veinavn på Tangen og går fra Veløyveien innerst i Tangenbukta.og utover på Tangen.
Navnet ble vedtatt i 1986.

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Gutter på Tangen

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Lunden på Tangen

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Tangenbukta

   
https://www.sandefjordshistorie.no