Her kunne seilskutene i tidligere tider søke ly for uværet når det satte inn. Her var det trygt å ligge i kraftig vind med grov og  høy sjø.

Mange regner Flautangen selve neset mellom Bergkilen og Tønsbergfjorden.. I følge Sandefjord kommune er det kommunale friarealet på 37 dekar med koller og strand. I følge Lorentz Bergs bygdebok for Sandar  var det i 1730 et småbruk på Flautangen. Den siste som bodde her ute var Hakon Bergan - musiker og fisker. Han var allerede som 16 åring etablert som fiolinist og komponist, og spilte også i Oslo. Her bodde han nesten fram til sin død i 1973. Etter å ha stått tomt et par år, brant husene ned til grunnen i 1975, vistnok påtent av lokale gutter. Senere har kommunen fjernet murene. Frukttrær og hagevekster er det eneste sporet som er igjen etter det her en gang bodde mennesker.

Kilde Roger Davidsen: Steder i Sandefjord

 

 

 

  • Totalt bilder i artikkelen: 2

    Berget

   
https://www.sandefjordshistorie.no